Zapytaj o ofertę
GA4 a wpływ na SEO i Google Ads
 • ICEA
 • /
 • Blog
 • /
 • GA4 a wpływ na SEO i Google Ads

GA4 a wpływ na SEO i Google Ads

10 min. czytania

Google Analytics 4 to jedno z najlepiej zapowiadających się narzędzi do analityki internetowej. System, poza standardowymi rozwiązaniami dostępnymi w Universal Analytics, obejmuje szereg innych, przydatnych funkcji, dzięki którym analiza ruchu na stronie internetowej jest dokładniejsza. Co więcej, narzędzie w znacznym stopniu usprawnia proces optymalizacji Google Ads i SEO.

Google Analytics 4 – nowy wymiar analizy danych

Universal Analytics powstał w czasach, gdy struktura ruchu na stronie była nieco prostsza, a użytkownicy korzystali głównie z desktopów. Aktualnie użyteczność stron internetowych nieco się zmieniła, a odbiorcy docierają do witryn za pośrednictwem różnych źródeł. System nie był w stanie poradzić sobie z tak obszernymi informacjami, a efektywne śledzenie danych o aktywności użytkowników na innowacyjnych urządzeniach było dość trudne. Google, chcąc usprawnić gromadzenie i analizowanie kluczowych danych, stworzył więc nową wersję narzędzia – Google Analytics 4.

Warto zaznaczyć, że GA4 jest wciąż w wersji beta. W narzędziu brakuje kilku istotnych funkcji, jednak od czasu aktualizacji systemu firma prowadzi konsultacje społeczne, na bazie których identyfikuje faktycznie przydatne opcje. Google zapowiedział ponadto, że do czasu wyłączenia Universal Analytics nowy system będzie w 100% gotowy i zoptymalizowany pod kątem funkcji wykorzystywanych przez firmy. Pojawia się jednak pytanie: jak Google Analytics 4 wpływa na skuteczność strategii Google Ads i efektywność SEO? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Wpływ GA4 na SEO – czy nowy Analytics usprawnia optymalizację?

Google Analytics 4 oferuje bezpośredni wgląd w raporty przydatne do analizy efektów strategii opartej na SEO. Na swoim koncie możesz znaleźć zarówno gotowe analizy, jak i szablony służące tworzeniu własnych raportów. W narzędziu dostępne są następujące możliwości:

 • Czas rzeczywisty – pozwala na analizę zdarzeń generowanych przez użytkowników w czasie rzeczywistym.
 • Cykl życia – obejmuje cztery raporty: Pozyskiwanie, Zaangażowanie, Utrzymanie i Generowanie przychodów, które pozwalają zbadać aktywność użytkowników na stronie od momentu odwiedzenia aż do konwersji lub opuszczenia witryny.

 screen z panelu Google Analytics, przegląd raportów Google Analytics

Raport Pozyskiwanie dotyczy informacji o nowych i powracających odbiorcach oraz sposobie, w jaki dotarli oni do witryny. Raport Zaangażowanie prezentuje natomiast działania użytkowników na podstawie liczby zdarzeń w przypadku ponownego skorzystania z usługi oraz czasu spędzonego w witrynie. Raport Generowanie przychodu pomaga z kolei zbadać przychody w zakresie zakupów e-commerce, zakupów w aplikacji czy reklam mobilnych. Dzięki raportowi Utrzymanie możesz sprawdzić, w jakim stopniu realizowana jest strategia mająca na celu przekształcenie nowych użytkowników w stałych odbiorców, którzy decydują się ponownie skorzystać z Twoich usług.

 • Raport Dane demograficzne – zestaw analiz prezentujący podstawowe informacje o odbiorcach, takie jak płeć, wiek, zainteresowania czy lokalizacja.
 • Raport Technologie – informacje o urządzeniach użytkowanych przez odbiorców oraz źródłach, z jakich korzystają w celu znalezienia witryny.

 screen z panelu Google Analytics, dane demograficzne Google Analytics

Wskaźniki w GA4 istotne dla SEO

Dzięki Google Analytics 4 możesz na bieżąco analizować efektywność pozycjonowania. Monitorując kilka kluczowych wskaźników, masz wgląd w skuteczność realizowanej strategii oraz użyteczność poszczególnych kanałów. Przedstawiamy kilka najważniejszych parametrów, które powinieneś śledzić w Google Analytics 4, jeśli chcesz zadbać o swoją pozycję w wynikach wyszukiwania.

Ruch

Informacje o ruchu organicznym znajdują się w raporcie Pozyskiwanie ruchu w sekcji Pozyskanie. Narzędzie gromadzi dane o źródłach ruchu w sesjach i zdarzeniach generowanych z wyników organicznych. W ramach usługi możesz analizować informacje na tle wybranych zakresów czasowych, badać liczbę użytkowników oraz ustalać, czy realizowana strategia SEO przynosi pożądane efekty.

Analizując informacje o ruchu, zwróć uwagę na: średni czas zaangażowania na sesję, liczbę sesji, współczynnik konwersji oraz przychody, które weryfikują skuteczność strategii.

 screen z panelu Google Analytics, pozyskiwanie ruchu Google Analytics

Aby określić efektywność działań SEO, zweryfikuj ruch odsyłający, czyli generowany przez kliknięcia linków umieszczonych w wewnętrznych witrynach. Analizując ten aspekt, będziesz w stanie ustalić, czy strategia link buildingu przynosi oczekiwane efekty.

Nie zapominaj też o analizie ruchu bezpośredniego, czyli takiego, w którym użytkownik odwiedza witrynę, wpisując jej adres w wyszukiwarce internetowej. Parametr ten ma istotne znaczenie w procesie badania efektywności SEO, gdyż pozwala określić poziom rozpoznawalności marki, a więc skuteczności strategii marketingowej.

Lokalizacja użytkowników

Lokalizacja użytkowników, a nawet kraj pochodzenia mają bardzo istotny wpływ na pozycjonowanie lokalne. Dzięki Google Analytics 4 możesz łatwo sprawdzić, z jakich państw i obszarów geograficznych pochodzą Twoi odbiorcy. Pozyskane informacje warto następnie wykorzystać podczas tworzenia lokalnych stron oraz realizacji strategii międzynarodowego pozycjonowania na rynki zagraniczne. Narzędzie umożliwia pełną analizę pochodzenia ruchu na stronie internetowej nie tylko internautów przebywających w Twoim kraju, ale też za granicą.

Nowi użytkownicy

Google Analytics 4 pozwala też zbadać dane o liczbie nowych i powracających użytkowników. Dzięki informacjom na temat osób, które już wcześniej korzystały z Twojej witryny, będziesz w stanie trafniej ocenić skuteczność wykorzystywanych narzędzi oraz ustalić, czy przekaz dociera do odbiorców za pomocą wyników organicznych i w jakim stopniu angażuje ich do działania.

Dane na temat nowych i powracających użytkowników znajdziesz w raporcie Utrzymanie. Na podstawie dostępnych tam informacji możesz porównać ich liczbę, zbadać dane w różnych odstępach czasowych oraz ustalić, czy realizowana strategia jest efektywna.

 screen z panelu Google Analytics, pozyskiwanie użytkowników Google Analytics

Wartość ruchu

Właścicielom sklepów i stron internetowych najbardziej zależy na konwersji. To właśnie dane na jej temat są kluczową informacją dostępną w Google Analytics 4. Dzięki nowej wersji narzędzia możesz sprawdzić, czy ruch przekłada się na sprzedaż. Jako że GA4 oparte jest na zdarzeniach, a nie sesjach, możesz spersonalizować określone działania, przypisując im miano konwersji. Możesz to zrobić w panelu konfiguracja, dodając nowe zdarzenie i oznaczając je jako konwersję. Analiza skuteczności strategii w zakresie ruchu przekształconego w konwersję jest jednym z najlepszych sposobów na określenie rentowności podejmowanych działań.

Zaangażowanie

Za pomocą Google Analytics 4 możesz śledzić zaangażowanie użytkowników. Co kryje się pod mianem zaangażowanego odbiorcy? Terminem tym określić można osobę, która spędziła na stronie lub w aplikacji mobilnej co najmniej 10 sekund, dokonała konwersji bądź wyświetliła co najmniej dwie strony w witrynie. Na podstawie tych danych możesz także obliczyć współczynnik odrzuceń, który jest odwrotnością współczynnika zaangażowania i określa zdarzenia, w których żaden z wymienionych warunków nie został zrealizowany.

 screen z panelu Google Analytics, zaangażowanie ogółem Google Analytics

Skuteczność treści

Content marketing to podstawa strategii marketingowej niemal każdego sklepu internetowego. Kluczem do sukcesu nie jest jednak tworzenie treści, a optymalizacja ich w taki sposób, aby maksymalnie zachęcały użytkowników do konwersji. Dzięki Google Analytics 4 możesz łatwo zweryfikować efektywność contentu, analizując raport Strony i ekrany w sekcji Zaangażowanie. Na podstawie zawartych w nim informacji ustalisz, które strony generują najwięcej wyświetleń, wyróżniają się największym ruchem, mają najwięcej konwersji oraz zidentyfikujesz strony, na których użytkownicy spędzają najwięcej czasu. Dzięki temu będziesz w stanie ustalić nie tylko rozwiązania sprzyjające generowaniu konwersji, ale też znajdziesz strony, które wymagają szczególnej uwagi.

 screen z panelu Google Analytics, strony i ekrany Google Analytics 4

Wydajność witryny

Ważną funkcją w Google Analytics 4 jest możliwość analizy wydajności strony. Dzięki narzędziu zbadasz nie tylko ruch w witrynie, ale też sprawdzisz, z jakich urządzeń korzystają odbiorcy i jakich technologii dotyczą określone działania. Możesz to zbadać w raporcie Technologie.

 screen z panelu Google Analytics, informacje ogólne związane z technologią Google Analytics

Google Analytics 4 + Google Ads – dlaczego warto?

Google Analytics 4 umożliwia bezpośrednią integrację z kontem Google Ads. Jest to niezwykle przydatna funkcjonalność, gdyż możesz śledzić efektywność kampanii reklamowej ze swojego panelu w narzędziu. Oto kilka kluczowych zalet takiego rozwiązania:

 • możliwość bieżącej analizy skuteczności kampanii reklamowej,
 • możliwość importowania konwersji na konto Google Ads oraz używania ich w celu ustalania stawek,
 • dostęp do nowych wymiarów konta Google Ads,
 • możliwość tworzenia grup odbiorców oraz optymalizacji strategii remarketingowej w Google Ads.

Realizacja kampanii Google Ads bez połączenia konta z GA4 nie przyniesie oczekiwanych efektów. Bazując na szczegółowych statystykach skuteczności reklam w panelu narzędzia, możesz zoptymalizować swoją strategię oraz uwzględnić w niej kluczowe dla konwersji wskaźniki. W Google Analytics 4 znajdziesz bowiem wiele szczegółowych informacji, które pozwolą Ci zrozumieć grupę docelową i tworzyć angażujące reklamy. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji narzędzia zbadasz zachowanie użytkowników strony, prześledzisz spędzony na niej czas oraz określisz, kiedy ruch jest największy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci ustalić, czy kampania przynosi pożądane efekty, czy konieczna jest jej optymalizacja.

Analiza Google Ads – jakie wskaźniki z GA4 wykorzystać?

Struktura Google Analytics 4 jest dość skomplikowana. Analiza kampanii Google Ads może okazać się więc trudniejsza, niż mogłoby się wydawać. Zapoznaj się z najważniejszymi wskaźnikami, które powinieneś na bieżąco śledzić, aby efektywnie analizować skuteczność kampanii. Są to:

 • dane z pomiaru zaawansowanego,
 • raporty dotyczące konwersji wywołanych przez interakcje użytkowników ze stroną,
 • statystyki zaangażowania w poszczególne narzędzia kampanii,
 • dane o odbiorcach,
 • raporty dotyczące zachowań użytkowników na stronie.

Dzięki tym wskaźnikom będziesz w stanie dokładnie określić skuteczność podejmowanych działań oraz zidentyfikować najbardziej efektywne narzędzia. W Google Analytics 4 znajdziesz ponadto wiele przydatnych informacji o strukturze demograficznej potencjalnych klientów. Na bazie tych danych będziesz w stanie opracować reklamy generujące szczególne zaangażowanie użytkowników.

Dzięki funkcjom narzędzia dowiesz się także, czy konfiguracja kampanii korzystnie wpływa na decyzje zakupowe klientów, a w przypadku jakichkolwiek usterek będziesz je w stanie szybko naprawić.

Na podstawie danych w Google Analytics 4 możesz też obliczyć współczynnik odrzuceń. Dzięki niemu łatwiej ustalić, czy informacje w kampanii Google Ads są tożsame z treściami znajdującymi się na stronie docelowej. Kiedy warunek ten nie będzie spełniony, liczba odrzuceń strony znacznie wzrośnie.

Prawda jest taka, że w przypadku analizy Google Ads w Google Analytics 4 możesz badać takie same parametry, jak podczas monitorowania skuteczności pozycjonowania strony. Zwróć więc uwagę na opisane wyżej wskaźniki, a z pewnością wychwycisz wszelkie błędy i wdrożysz rozwiązania, dzięki którym osiągniesz sukces w sieci!

Jak połączyć GA4 i Google Ads?

Wiesz już, jakie parametry warto analizować w GA4, aby trafnie ocenić skuteczność kampanii Google Ads. Być może zastanawiasz się jednak, jak połączyć te konta? Oto najprostsza instrukcja.

W swoim koncie Google Ads w prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzi Google Ads. W sekcji Konfiguracja wybierz opcję Połącz konta. W panelu Od Google znajdź Google Analytics (GA4) i kliknij Szczegóły. Następnie wybierz opcję Połącz. Aby przenieść dane witryny z połączonej usługi GA4, wybierz Aktywuj w sekcji Dane z aplikacji i witryny. Na koniec kliknij Aktywuj w wyświetlonym oknie.

To tyle. Jak widzisz, połączenie konta GA4 z Google Ads jest niezwykle proste, a zarazem bardzo przydatne. Dzięki temu możesz mierzyć efektywność kampanii w czasie rzeczywistym i na bieżąco optymalizować wybrane metody. Pamiętaj jednak, że w przypadku rozbudowanych strategii reklamowych proces ten może być dość skomplikowany. Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonej agencji SEO, która nie tylko trafnie zinterpretuje dane w Google Analytics 4, ale też wdroży rozwiązania, dzięki którym Twoje wyniki będą znacznie lepsze!

Zamów bezpłatny audyt SEO.
Dowiedz się, co w pozycjonowaniu Twojej strony możemy zrobić lepiej. Umów się na niezobowiązujące spotkanie z naszym specjalistą.

  Dziękujemy za wiadomość!

  Oddzwonimy na wskazany numer telefonu, aby umówić się na dogodny dla Ciebie termin niezobowiązującej konsultacji z naszym specjalistą.

  Do usłyszenia!

  Oceń tekst
  Średnia ocen 5/5 . Liczba ocen: 1
  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  *

  Blog

  Dzielimy się tym, co wiemy i co umiemy.

  Czym jest Google Analytics 4? Dlaczego warto skorzystać z nowego Analyticsa?
  Czym jest Google Analytics 4? Dlaczego warto skorzystać z nowego Analyticsa?
  Google Analytics 4 to rewolucja w zakresie analityki internetowej. Warto więc wiedzieć, jak działa to narzędzie i jakie oferuje funkcjonalności!
  GA4 – FAQ (najważniejsze pytania i odpowiedzi)
  GA4 – FAQ (najważniejsze pytania i odpowiedzi)
  Google Analytics 4 to dość skomplikowane narzędzie. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi, które rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości.
  Popraw analitykę na swojej stronie z Google Analytics 4
  Popraw analitykę na swojej stronie z Google Analytics 4
  Szukasz sposobu na poprawę analityki na swojej stronie? Zrobiliśmy research o najnowszej usłudze Google Analytics 4, dzięki której możesz badać statystyki także z aplikacji mobilnych. Zobacz, jak wypada w zestawieniu z wersją GA3 i jakie korzyści płyną z korzystania z obu systemów.
  Przeprowadzimy dla Ciebie darmowy audyt e-commerce.

  W trakcie konsultacji wideo z analitykiem wzrostu:

  • Otrzymasz raport widoczności Twojej strony internetowej.
  • Omówimy efektywność Twoich obecnych kampanii reklamowych.
  • Skoncentrujemy się na analizie doświadczenia użytkownika na Twojej stronie e-commerce.
  Umów się na spotkanie
  Paweł Borowik Head of Sales
  Paweł Borowik
  Head of Sales
  Paweł Borowik
  Head of Sales
  Paweł Borowik Head of Sales
  Dowiedz się, jak możemy zwiększyć efektywność rozwoju Twojej platformy e-commerce.
  Zamów bezpłatny audyt e-commerce. Skontaktujemy się z Tobą, aby umówić Cię na niezobowiązującą konsultację z naszym analitykiem.

   Twoja rola w firmie
   Twoja rola w firmie
   Dziękujemy za wiadomość!

   Oddzwonimy na wskazany numer telefonu, aby umówić się na dogodny dla Ciebie termin niezobowiązującej konsultacji z naszym specjalistą.

   Do usłyszenia!

   Dołącz do newslettera
   Solidna dawka wiedzy co dwa tygodnie na Twoim mailu.