DARMOWY AUDYT SEO

Co to jest marketing internetowy?

28 min czytania
Co to jest marketing internetowy?
Kategoria Marketing

Skuteczne promowanie oferowanych przez firmę produktów lub usług, a także upowszechnianie jej pozytywnego wizerunku na rynku jest kluczową kwestią podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Ogromne możliwości w zakresie promocji stwarza Internet, dzięki któremu dostęp do narzędzi marketingowych jest znacznie ułatwiony i nie musi wiązać się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych. Dlatego warto zorientować się, czym jest marketing internetowy.

Spis treści:

Istota marketingu internetowego

Marketing w Internecie może być uznawany za: określoną koncepcję, sposób działania czy filozofię, która charakteryzuje działalność w zakresie promocji na rynku; proces o charakterze społecznym oraz zarządczym, pozwalający na dostarczanie odbiorcom takich treści oraz produktów, jakich oczekują; system składający się z wielu działań i instrumentów, który kształtuje rynek reklamowy.

Główne atrybuty e-marketingu

Marketing internetowy wyróżnia się szeregiem cech. Chodzi o: globalny zasięg (wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do sieci internetowej, możliwe jest prowadzenie kampanii internetowych); interaktywność (nawiązywanie kontaktu poprzez różne kanały); personalizację komunikatów reklamowych; pozyskiwanie różnorodnych danych na temat użytkowników (możliwe np. dzięki plikom cookies, a także wielu narzędziom z zakresu analityki internetowej); dostęp do ogromnej bazy ofert.

Prowadzenie kampanii reklamowych w Internecie jest niezależne od pory dnia. Można je tworzyć i zarządzać nimi w sposób automatyczny, 24 godziny na dobę.

Sieć to także potężne narzędzie dla remarketingu. Obejmuje ono działania skierowane względem tych użytkowników, którzy wcześniej mieli kontakt z witryną, ale nie podjęli akcji związanej z zakupem dostępnego asortymentu. Według badań, 26% spośród nich, pod wpływem reklamy, decyduje się na ponowne odwiedzenie witryny i dokonanie konwersji.

Wzrastająca rola użytkowników

Celem działań marketingowych jest budowa świadomości marki oraz doprowadzenie do tego, by produkty i usługi sprzedawały się szybciej. Rosnące znaczenie ma ścisła kooperacja z klientem, która przejawia się w: szybkim pozyskiwaniu od niego informacji zwrotnych na temat poziomu zadowolenia czy podstawowych potrzeb; oferowaniu mu różnorodnych kanałów sprzedażowych online; umożliwianiu mu dostępu do konfiguratorów produktów i usług.

Zamiast hasła konsument, który kojarzy się z biernym odbiorcą przekazów marketingowych, obecnie mówi się o prosumencie. Słowo to powstało z połączenia dwóch innych wyrazów, czyli producent i konsument. Dotyczy osoby, która aktywnie działa na rzecz przedsiębiorstwa i bierze szeroki udział w procesach biznesowych, w tym w ramach promocji marki.

W sposób najpełniejszy idea prosumpcji jest wdrażana w ramach działań, które składają się na marketing internetowy.

Sprawdź: Google Helpful Content

Osiąganie konwersji

Ścisła kooperacja pomiędzy przedsiębiorstwem a prosumentem prowadzi do tego, że możliwe jest skuteczne profilowanie oferty zgodnie z potrzebami nabywcy. Zwiększa to możliwości uzyskiwania konwersji, czyli osiągania przez marketerów i reklamodawców założonych wcześniej celów.

Taka konwersja to nie tylko wzrost sprzedaży czy zwiększenie rozpoznawalności marki. Może nią być również utworzenie przez użytkownika konta w e-sklepie czy kliknięcie przycisku z numerem telefonu. Aktualnie obserwowany jest wzrost roli celów cząstkowych, czyli konwersji o charakterze mikro. Obejmują one: dodanie produktu do koszyka, skorzystanie z formularza kontaktowego, pobranie lub obejrzenie materiału filmowego dostępnego na stronie WWW, zapisanie się do newslettera, skorzystanie z wyszukiwarki wewnętrznej, kliknięcie reklamy tekstowej lub wizualnej zawartej w witrynie.

Konwersja jest wskaźnikiem stosunkowo łatwo mierzalnym, co pozwala na sprawne analizowanie i weryfikowanie skuteczności kampanii reklamowych.

Umów się na darmowy audyt Twojej strony
DARMOWY AUDYT SEO

Marketing internetowy a tradycyjne działania promocyjne – podstawowe różnice

Główne odmienności sprowadzają się do: członków grupy docelowej (marketing sklepu internetowego nie jest kierowany do wszystkich osób, ale wyłącznie do internautów); relacji z konsumentami (opierają się na interaktywności); zakresu wiedzy na temat klientów (efektem jest szczegółowe i masowe targetowanie oraz kreowanie wysoce spersonalizowanych reklam); nieograniczonego zasięgu i czasu realizacji kampanii promocyjnych; sposobu dystrybucji treści marketingowych; elastyczności struktur organizacyjnych.

Ważna różnica dotyczy również wymiany informacji. Dzięki Internetowi proces ten jest szybki, w dużej części przypadków automatyczny i nie natrafia na przeszkody organizacyjne czy administracyjne.

Cele marketingowe

Ważne jest budowanie społeczności lojalnych oraz przywiązanych do danej marki użytkowników, czemu służy np. promowanie wizerunku firmy jako eksperta w danej dziedzinie. Drugim celem jest edukacja użytkowników m.in. poprzez zamieszczanie na stronach internetowych cennych porad i wskazówek odnośnie do realizacji różnych procesów i czynności.

Sprawdź: Czym jest optymalizacja wartości klienta i jak o nią zadbać?

Rodzaje działań promocyjnych

Tradycyjnie promocja była realizowana w ramach strategii push, czyli „wypychania” treści w kierunku odbiorcy. Obecnie opiera się na strategii pull, czyli „przyciągania”. Użytkownik samodzielnie wyszukuje interesujące go treści i selekcjonuje je pod kątem własnych potrzeb, co pozwala mu na wybór najbardziej adekwatnych produktów i usług.

Współcześnie, za pomocą narzędzi dostępnych w sieci, można skutecznie integrować obie rodzaje strategii. Dużo możliwości w tym zakresie dają blogi czy media społecznościowe.

Koszty

Internet zupełnie zmienił sposób prowadzenia kampanii promocyjnych. Wszystkie procesy są realizowane sprawnie i wydajnie, szczególnie jeśli wykonuje je wyspecjalizowana agencja marketingu internetowego. Efektem jest redukcja kosztów oraz możliwość szerokiego reklamowania również w przypadku startupów czy małych podmiotów.

Na rynku dostępne są narzędzia, które ułatwiają tworzenie i publikowanie materiałów promocyjnych. Część z nich jest oferowana za darmo.

Dzięki temu kampanie marketingowe mogą być samodzielnie realizowane przez niektórych użytkowników – wystarczy dostęp do Internetu i podstawowa wiedza na temat rodzajów i formatów reklam oraz sposobu ich umieszczania w serwisach WWW.

Marketing internetowy jest w pełni elastyczny i efektywny, ściśle dopasowujący się do stale zmieniających się potrzeb klientów oraz pozwalający na szeroką kooperację pomiędzy nadawcą i odbiorcą reklam. Ma charakter globalny i jest znacznie bardziej efektywny niż tradycyjne działania reklamowe.

Historia i rozwój e-marketingu

Marketing w Internecie pojawił się w 1991 r. w związku z udostępnieniem sieci do użytkowania komercyjnego. Internet zbudowano jednak znacznie wcześniej, gdyż pierwsze inicjatywy w kierunku opracowania rozwiązania nawiązującego do niego podjęto już w latach sześćdziesiątych XX w.

Przez wiele lat użytkowanie Arpanetu (Advanced Research Projects Agency Network), gdyż tak nazwano sieć, było ograniczone głównie do sił zbrojnych oraz ośrodków naukowych.

Przed erą Internetu prowadzenie działań marketingowych było znacznie utrudnione i wiązało się z wysokimi kosztami.

Marketing internetowy doprowadził do rewolucji w tej dziedzinie. Pierwsze próby jego praktycznego wykorzystywania zostały podjęte jeszcze przed powstaniem pierwszych komercyjnych serwerów.

W 1993 r. Global Network Nawigator, czyli pierwsza witryna, która oferowała klikalne reklamy internetowe, sprzedała jedną spośród nich na rzecz zewnętrznego podmiotu. Dało to początek działaniom promocyjnym realizowanym w sieci.

Rok 1994 był przełomowy, jeśli chodzi o marketing internetowy. Na stronie głównej witryny HotWired.com (aktualnie wired.com) umieszczony został baner graficzny reklamujący ofertę amerykańskiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, American Telephone and Telegraph Company (obecnie AT&T). Zawierał chwytliwe hasło („Have you ever clicked your mouse right here?”, co oznacza: „Czy kiedykolwiek kliknąłeś tutaj myszką?”) i zapewnił wysoki współczynnik klikalności (utrzymywał się on na poziomie 44% przez cały, 4-miesięczny czas trwania emisji).

Publikacja tego banera doprowadziła do szybkiego rozwoju różnych rodzajów e-reklam. Zamiast formatów statycznych, na coraz szerszą skalę zaczęto wykorzystywać tzw. displaye, czyli kreacje o charakterze dynamicznym.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz na początku XXI w. marketing w Internecie zaczął bazować na kilku kolejnych formatach reklamowych. Pojawiły się one również w Polsce. Chodziło o interstitial oraz pop-under.

Lata 1994-1995 obejmują utworzenie pierwszych e-sklepów, które, co istotne, działają do dnia dzisiejszego, będąc potentatami w branży e-commerce. Chodzi o Amazon czy e-Bay. W Polsce e-sklepy zaczęły powstawać nieco później, na przełomie XX i XXI w. Pierwszym spośród nich był Terent (1997). Następnie działalność rozpoczęły takie marki typu Empik, Merlin i Allegro (1999).

Kolejna ważna data to 1998 r. Google, bo tak nazwano nową przeglądarkę, zaoferowała zupełnie nowe podejście do e-reklamy. Odbiorcom udostępniono reklamy zamaskowane oraz zalinkowane.

Dzięki nim możliwe stało się upowszechnienie m.in. tekstów sponsorowanych, które zawierają odsyłacze do stron reklamodawców, oraz pozycjonowania stron przy wykorzystaniu zasad SEO.

Rynek marketingu w Internecie sukcesywnie notuje wzrosty. Chwilowe spadki odnotowano w związku z pandemią koronawirusa, jednak aktualnie globalny rynek reklamowy intensywnie się rozwija.

Także w Polsce marketing internetowy cieszy się dużą popularnością. W 2020 r. po raz pierwszy przekroczony został próg 5 mld zł, jeśli chodzi o wartość rynku reklam online. Obecnie notowane są około 20% wzrosty.

Wraz z intensywnym rozwojem koncepcji marketingowych pojawiło się pojęcie digital marketing, czyli marketing cyfrowy. Można go traktować szerzej, gdyż obejmuje również działania reklamowe, podejmowane np. za pomocą wiadomości SMS lub MMS.

Współcześnie marketing internetowy oraz cyfrowy wykazują ścisły związek ze sobą i są przeważnie wykorzystywane w zintegrowany sposób.

Sprawdź: Niezbędne strategie marketingowe B2B

Wyznaczenie strategii

Podczas działalności w sieci powinna ona uwzględniać wszelkie elementy marketingu mix. Chodzi o produkt, cenę, miejsce i promocję, a także, w rozszerzonej wersji (formuła 7P), również ludzi (pracowników), proces (obsługa klienta) oraz świadectwo materialne (czynniki wpływające na wizerunek firmy, w tym logo, lokalizacja, dominująca kolorystyka czy strona WWW).

Projektując strategię, marketing internetowy powinien uwzględnić szereg pytań, np.: kto jest potencjalnym klientem? W jaki sposób można skłonić użytkowników do zakupu określonych produktów lub usług? Jak dotrzeć z przekazem marketingowym do targetu? Za pomocą jakich środków skorelować cele dotyczące osiągnięcia zysku oraz zwiększenia widoczności strony WWW? Jakie są najbardziej użyteczne metody monitorowania skuteczności marketingu internetowego? Jakie korzyści osiągnie użytkownik w efekcie kontaktu z marką?

W ramach strategii ważne jest skupienie uwagi na tym, jaką wartość dla odbiorców wygeneruje firma. Może nią być nie tylko odpowiedni produkt, ale przekaz reklamowy czy możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych poprzez social media.

Określenie możliwości rynkowych

Etap ten polega na zweryfikowaniu, jakie są dostępne metody reklamowania się, w tym pod kątem specyfiki danej branży czy poziomu budżetu. Kluczowe znaczenie ma wyodrębnienie konkurentów.

Warto przeprowadzić również analizę najczęściej stosowanych na rynku fraz kluczowych, które służą konkurentom do skutecznego pozycjonowania witryn. Istotne jest również dobranie fraz, które są mniej konkurencyjne. Przydatny w tym zakresie jest Planer słów kluczowych Google.

Należy też zorientować się, jakie sposoby reklam nie są obecne w marketingu internetowym konkurentów np. ze względu na wysokie koszty. Być może to właśnie takie kreacje będą skutecznym sposobem na wyróżnienie oferty i szybkie dotarcie z nią do użytkowników.

Sformułowanie programu marketingowego

Opracowanie takiego dokumentu jest ważne, gdyż pozwala na zweryfikowanie: aktualnej sytuacji firmy; warunków panujących w otoczeniu.

Zgromadzenie tego typu informacji stwarza podstawy do określenia propozycji dalszych działań, jeśli chodzi o marketing internetowy. Program marketingowy musi całościowo uwzględniać aktualne warunki i być możliwy do skutecznej realizacji.

Główne elementy planu marketingowego to: krótki opis całego przedsięwzięcia; analiza bieżącej sytuacji; cele marketingowe, w tym krótko- i długookresowe; program działań w odniesieniu do poszczególnych elementów marketingu mix 7P; plany o charakterze operacyjnym; szacunki pieniężne; opis systemu kontroli i weryfikacji celów.

Sprawdź: Jakie narzędzia przydają się do e-commerce?

Przeniesienie działalności marketingowej do Internetu – o czym należy pamiętać?

Wyznaczenie targetu

Powodzenie działań marketingowych podejmowanych w Internecie zależy od precyzyjnego doboru grupy docelowej. Składa się ona z osób, do których kierowany będzie przekaz promocyjny.

Aby podjąć efektywny marketing internetowy, niezbędne jest pozyskanie odpowiednich danych na temat użytkowników. Obejmują one: cechy społeczno-demograficzne; miejsce zamieszkania (lokalizację); rodzaje zainteresowań, hobby oraz aktywności podejmowanych w sieci internetowej; dotychczasowy zakres i sposób interakcji użytkowników z daną witryną.

Dobrym pomysłem, jeśli chodzi o marketing sklepu internetowego, jest opracowanie persony, a więc profilu idealnego klienta. Nie zawsze jest to możliwe. Realizując jednak marketing internetowy, Google stwarza różnorodne możliwości pozyskiwania informacji na temat użytkowników. Dotyczą one: plików cookies (służą do identyfikacji użytkowników podczas każdorazowego wchodzenia na stronę WWW); Google Analytics (statystyki na temat wielkości ruchu oraz zachowań użytkowników na stronach WWW); kwestionariuszy ankietowych udostępnianych użytkownikom (zebranie cennych danych, w tym opinii o ofercie firmy).

Inny sposób to korzystanie z dostępnych w Internecie statystyk i analiz – mogą dostarczyć danych na temat rodzaju interakcji użytkowników na stronach WWW oraz intencji zakupowych.

Wybór słów kluczowych

Keywords, czyli frazy kluczowe, są hasłami wpisywanymi przez użytkowników do przeglądarki internetowej.

W sieci dostępne są narzędzia, za pomocą których można nie tylko sprawdzić, jakich haseł użytkownicy najczęściej szukają, ale również określić ich konkurencyjność i popularność (pod względem pór roku czy miesięcy) oraz wykluczyć określone fazy z pozycjonowania. Najbardziej popularne programy to Planer słów kluczowych Google, Senuto, Surfer SEO, Semstorm czy Ubersuggest.

Inne sposoby obejmują weryfikację konkurencji oraz sprawdzenie podpowiedzi, jakie są wyświetlane w przeglądarce.

Marketing internetowy można oprzeć na wielu rodzajach fraz kluczowych, w tym: ogólnych (zawierają jedno, maksymalnie dwa słowa); długiego ogona (składają się z co najmniej trzech wyrazów); brandowe (nawiązują do konkretnej marki); produktowe (zawierają w nazwie model), lokalne (dotyczą konkretnego terenu).

Budowa strony internetowej

Google indeksuje poszczególne strony tylko wówczas, gdy firma posiada własną witrynę. Dzięki temu może ona być wyświetlana w wynikach wyszukiwania i zostać zauważona przez użytkowników, czego efektem będzie wzrost ruchu w jej ramach. Również działania, których celem jest linkowanie z innych serwisów lub umieszczanie w mediach społecznościowych reklam odsyłających, wymaga posiadania strony WWW.

Jej utworzenie niekoniecznie musi wiązać się z wysokimi kosztami. Dostępne są darmowe narzędzia typu CMS, takie jak WordPress, Joomla, Shopify czy Wix. Za ich pomocą, przy wykorzystaniu specjalnych szablonów, można opracować witrynę oraz skutecznie nią zarządzać.

Strona internetowa, by spełniała cele reklamowe, musi być: w pełni funkcjonalna i przejrzysta; responsywna, czyli działać również na urządzeniach mobilnych i dopasowywać się do ekranów smartfonu i tabletu; wyposażona w merytoryczne teksty, cechujące się wysoką jakością; zróżnicowana pod kątem treściowym; atrakcyjna pod względem wizualnym.

Ważne jest zadbanie o to, by witryna została dodana do Google Moja Firma. Jest to darmowa wizytówka, która pozwala użytkownikom na szybkie pozyskanie informacji odnośnie do zakresu i przedmiotu działalności, lokalizacji oraz danych kontaktowych przedsiębiorstwa. Pojawia się ona w wynikach wyszukiwania w powiązaniu z określonymi frazami kluczowymi, co zapewnia wzrost ruchu na stronie.

Skuteczne pozycjonowanie

W każdym przypadku marketing internetowy powinien opierać się na pozycjonowaniu.

W ramach tego procesu niezbędne jest zrealizowanie różnych działań. Analizuje się jakość witryny, w tym pod kątem tego, czy: szybko się wczytuje i jest responsywna; posiada poprawny kod źródłowy; podlega indeksacji w Google; jest dostępna dla robotów przeglądarki; zbudowano w odniesieniu do niej sitemap, czyli mapę witryny.

Jeśli witryna nie posiada takich cech, marketing w Internecie może nie być skuteczny.

W ramach pozycjonowania wdraża się działania optymalizacyjne on-site oraz off-site. Pierwszy rodzaj obejmuje uporządkowanie treści oraz optymalizację o charakterze technicznym. Pozycjonowanie off-site polega głównie na pozyskiwaniu linków, obejmuje także optymalizację wizytówki Google.

Pozycjonowanie często wiąże się z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz korzystania z zaawansowanych programów i aplikacji. Dlatego dobrym rozwiązaniem może być agencja marketingu internetowego.

Rodzaje e-marketingu

Rodzaje e-marketingu

Reklama graficzna

Może przyjmować postać: banerów (format 468 x 60 pikseli; wyświetlają się podczas przeglądania przez użytkowników witryn, w tym w formie prostokątów); billboardów, w tym mega- czy superbanerów (750 x 100 pikseli; umieszczane głównie w górnej części stron WWW); boxów śródtekstowych (300 x 250 pikseli; umieszczane pomiędzy akapitami tekstu); skyscraperów (120 x 600 pikseli; pojawiają się z boku strony i zwykle mają dużą wielkość); toplayerów (różne formaty; zlokalizowane nad zawartością strony, w formie przezroczystej warstwy); buttonów, czyli przycisków (120 x 90 pikseli; znajdują się w okolicach panelu nawigacyjnego strony).

Użytkownicy zapamiętują jedynie 20% tekstu – w przypadku reklamy graficznej jest to aż 80%. Wszelkiego typu zdjęcia czy grafiki przyciągają uwagę internautów i są istotnym elementem marketingu w Internecie.

E-mail marketing

Polega na przesyłaniu użytkownikom różnorodnych informacji poprzez pocztę elektroniczną. Wyróżnia się: promocyjny (realizowany przeważnie przy użyciu zasobów firm zewnętrznych, pozwala na wypromowanie produktu czy usługi oraz samej marki wśród potencjalnych klientów); relacyjny (nastawiony na nawiązanie szerokich kontaktów z użytkownikami).

W obu typach marketingu w Internecie kluczowe znaczenie ma wyrażenie zgody przez użytkowników na wysyłanie im ofert poprzez pocztę elektroniczną.

W e-mailach nadawcy mogą zamieszczać różnego typu informacje i oferty. Najczęściej dotyczy to: newsletterów; mailingów; katalogów; ogłoszeń; autoresponderów; wiadomości triggerowanych.

W każdym przypadku pożądane jest, by e-mail marketing był spersonalizowany. Warto gromadzić dane użytkowników w powiązaniu z ich cechami, zainteresowaniami i rodzajami aktywności, by kierować reklamy do osób zapewniających najlepszą konwersję.

Reklamy wideo

Wideo marketing internetowy polega na stosowaniu takich form promocji, jak: demonstracja produktu; poradnik; referencje; vlog, czyli wideo blog; webinar.

W ramach wszystkich spośród wyszczególnionych form wideo marketing sklepu internetowego można realizować za pomocą przyciągających uwagę animacji, w tym tych, które są oparte na rozrywce i żartach.

Sprawdź: Nauka latania – o czym pamiętać, tworząc startup?

Social media marketing

Prowadzenie skutecznej działalności reklamowej w sieci nie jest w zasadzie możliwe bez portali społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Youtube, TikTok czy Twitter.

Social media marketing pozwala na: skuteczne, spersonalizowane targetowanie; promocję marki i budowę jej pozytywnego wizerunku; wzrost sprzedaży produktów i usług; budowę długotrwałych relacji z użytkownikami, w tym poprzez ich angażowanie do ciekawych projektów oraz bezpośredni kontakt; monitorowanie działalności promocyjnej za pomocą rozbudowanych statystyk.

Marketing internetowy sklepu prowadzony za pośrednictwem mediów społecznościowych można realizować bezpłatnie. Lepsze efekty osiąga się jednak dzięki skorzystaniu z płatnych rozwiązań, takich jak Facebook Ads.

Marketing internetowy za pomocą social mediów można prowadzić z poziomu konta osobistego i firmowego lub grup publicznych.

Dostępne są różnorodne sposoby promocji, w tym: posty; linki do artykułów blogowych; wydarzenia na żywo, które umożliwiają uczestnictwo szerokiej grupy użytkowników; filmy instruktażowe publikowane na portalu Youtube; podcasty, czyli materiały głosowe i/lub filmowe.

Social media umożliwiają również wykorzystanie influencer marketingu. Polega on na reklamowaniu własnej oferty za pośrednictwem osób, które są ekspertami czy liderami opinii w określonej dziedzinie.

Istotne jest stosowanie spójnej, konsekwentnej strategii, tak by działania podejmowane na Facebooku czy Instagramie były komplementarne względem siebie i ściśle nawiązywały do strategii firmy. Warto w tym zakresie zastosować koncepcję omnichannel, która zakłada dotarcie do odbiorców, poprzez marketing internetowy, przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów.

Reklamy kontekstowe

Marketing internetowy prowadzony za ich pośrednictwem skupia uwagę na potrzebach użytkowników. Treści, jakie są promowane za pośrednictwem tych reklam, są zgodne z zainteresowaniami i preferencjami odbiorców.

Marketing sklepu internetowego opiera się na linkach sponsorowanych (umieszczanych w wynikach wyszukiwania) oraz mailach sponsorowanych (przekazywanych użytkownikom bezpośrednio na skrzynkę pocztową).

Google daje w tym zakresie dużo możliwości. Wiążą się one przede wszystkim z systemem Google Ads, który umożliwia wyświetlanie odnośników do oferty firm w przeglądarce. Pojawiają się one nad, pod lub obok organicznych wyników wyszukiwania.

Promocja przy wykorzystaniu tego systemu jest dostępna również za pośrednictwem partnerów działających w ramach Google AdSense.

Inne rodzaje reklam

Marketing internetowy sklepu można oprzeć na jeszcze kilku innych typach kreacji. Chodzi o: reklamy semantyczne (pozwalają na precyzyjną analizę treści zawartych na stronie WWW – content marketing); marketing internetowy partnerski (prezentowanie materiałów promocyjnych na stronach należących do innych podmiotów); marketing wirusowy (rozpowszechnianie informacji na temat firmy i jej oferty przez samych użytkowników).

Warto wspomnieć także o content marketingu. Służy do pozyskania stałych odbiorów, do czego wykorzystywane jest regularne publikowanie atrakcyjnych treści i zachęcanie do angażowania się w różne aktywności.

Zarządzanie kampaniami reklamowymi

HubSpot

Bazuje na metodologii inbound, w której kluczowe znaczenie ma dostarczanie klientom maksymalnej wartości, w tym poprzez budowę ich zaangażowania i satysfakcję z relacji z firmą. HubSpot zapewnia integrację działań z zakresu sprzedaży i obsługi klienta z tymi, które obejmują marketing sklepu internetowego.

Trello

Pozwala na projektowanie i wdrażanie kampanii promocyjnych, w tym podczas wprowadzania nowych produktów i usług na rynek, a także zarządzanie treściami publikowanymi w sieci.

SalesManago

Umożliwia efektywne targetowanie i planowanie kampanii promocyjnych dzięki identyfikowaniu użytkowników, monitorowaniu ich zachowań, prowadzeniu remarketingu, a także personalizowaniu formularzy kontaktowych.

ActiveCampaign

Narzędzie pozwala na prowadzenie kampanii z zakresu e-mail marketingu. Zapewnia automatyczne targetowanie oraz jest zintegrowane z wieloma innymi programami, w tym Google Analytics.

ReTargeter

Program przeznaczony do prowadzenia kampanii remarketingowych. Pozwala tworzyć reklamy displayowe i kierować je do wyselekcjonowanej grupy odbiorców.

Sprawdź: Jak hosting wpływa na pozycjonowanie?

Tworzenie reklam

Canva

Narzędzie darmowe, w łatwy sposób pozwala na tworzenie i edycję grafik, banerów czy prezentacji oraz możliwość ich automatycznego przesłania np. na Facebooka.

Photoscape

Służy do edycji, kadrowania i retuszu zdjęć, w tym tworzenia GIF-ów, czyli prostych animacji. Ma możliwość zarządzania biblioteką obrazów, a także konwertowania obrazów dostępnych w formacie RAW na JPG.

Snapseed

Program przeznaczony do edycji zdjęć, który pozwala na dodawanie do nich różnych filtrów i efektów, w tym w sposób punktowy, w odniesieniu do wybranego miejsca na obrazie.

GIMP

Zapewnia dostęp do edytora, w którym można dokonywać obróbki zdjęć i publikować je w Internecie jako GIF-y lub filmy w formacie AVI.

Animato

Narzędzie przeznaczone do tworzenia materiałów wideo. Umożliwia skorzystanie z gotowych szablonów oraz zapewnia dostęp do dużej bazy plików muzycznych, dzięki czemu można projektować rozbudowane kreacje.

Crello

Polski program, który oferuje możliwość tworzenia grafik. Są one oparte na szablonach przypominających plakaty. W jego ramach dostępna jest funkcja tworzenia animacji.

Banki zdjęć

Udostępniają użytkownikom obrazy, które w ramach marketingu w Internecie można wykorzystać do projektowania reklam publikowanych w Internecie. Najpopularniejsze spośród nich to Pixabay oraz Pexels.

Marketing internetowy w social mediach

Facebook Business Manager

Umożliwia tworzenie, edytowanie i monitorowanie kampanii reklamowych realizowanych za pomocą Facebooka. Wszystko odbywa się za pomocą jednego panelu, którego obsługa jest intuicyjna i nie sprawia większych problemów.

Hootsuite

Pozwala na projektowanie i planowanie emisji postów w social mediach. Szczegółowe funkcjonalności tego narzędzia obejmują m.in. przydzielanie ról członkom zespołu marketingowego, skuteczną komunikację z użytkownikami, targetowanie oraz monitorowanie kampanii za pomocą rozbudowanych raportów i analiz.

Pablo by Buffer

Program służący do tworzenia postów reklamowych. Za jego pomocą można dodać do posta logo firmy oraz dopasować grafikę do konkretnego portalu społecznościowego.

OneUp

Aplikacja oferuje publikowanie starszych postów, artykułów czy podcastów, o których użytkownik mógł zapomnieć. Zapewnia efektywne planowanie treści i dostęp do rozbudowanych statystyk.

Socialbakers

Narzędzie umożliwia monitorowanie mediów społecznościowych, w tym pod kątem profilu odbiorców reklam publikowanych za pomocą tego kanału czy działań podejmowanych przez konkurentów.

SocialBlade

Narzędzie prezentujące statystyki dotyczące materiałów publikowanych na portalu Youtube. Obejmuje to m.in. szacunkowe miesięczne zarobki, średnią dzienną liczbę subskrybentów czy oceny kanału.

Sotrender

Oferuje mierzenie skuteczności działań podejmowanych w mediach społecznościowych, zapewnia dostęp do danych historycznych, śledzenie profili konkurentów czy rozpoznawanie najbardziej zaangażowanych użytkowników.

Sprawdź: Kiedy skonsultować projekt strony z agencją SEO? Przed czy po starcie?

Monitoring Internetu i analityka danych

Brand24

Za pomocą programu można sprawdzać, jakie wzmianki pojawiają się na wybrany temat w sieci. Obejmują one informacje pochodzące z portali internetowych, mediów społecznościowych czy forów i blogów, w tym popularne hashtagi.

Google PageSpeed Insight

Oferuje analizę szybkości stron WWW. Za jego pomocą można sprawdzić wydajność witryny na urządzeniach desktop/laptop oraz mobile, w tym szybkość jej ładowania.

Google Alerts

Umożliwia powiadamianie w przypadku pojawienia się nowych treści, w tym przy uwzględnieniu fraz kluczowych czy danej branży. Możliwe jest pozyskiwanie informacji o wszystkich artykułach bądź tylko tych, które przez Google zostały uznane za najbardziej wartościowe.

Google Search Console

Bezpłatne narzędzie, które umożliwia weryfikowanie pozycji, jaką strona WWW zajmuje w wyszukiwarce Google. Pozwala na eliminowanie problemów np. związanych z nieprawidłowym linkowaniem czy indeksowaniem podstron.

BuzzSumo

Zapewnia monitoring sieci pod względem popularności wybranych treści, umożliwia planowanie contentu oraz skuteczne poszukiwanie influencerów.

SEOquake

Zapewnia możliwość przeprowadzenia audytu strony WWW, w tym pod kątem nasycenia słowami kluczowymi, sposobu linkowania czy wykorzystania nagłówków.

Mention

Aplikacja służy do monitorowania treści i wzmianek na określone przez użytkownika tematy. Bazuje na wszelkich zasobach internetowych, umożliwia udostępnianie postów czy tweedów, które nawiązują do firmy i jej oferty.

Optimizely

Narzędzie pozwala na testowanie różnych wersji witryny internetowej i dobór rozwiązania, które w najlepszy sposób wypełnia potrzeby użytkowników. Daje dostęp do różnych statystyk, które śledzą ruch na stronie w zależności od wybranego wariantu.

Marketing internetowy - współczesne trendy

Rozwój marketing automation

W dobie ogromnej konkurencji i zróżnicowanych potrzeb użytkowników liczy się szybkość i precyzja przekazu reklamowego. Można to osiągnąć dzięki korzystaniu ze specjalistycznych narzędzi, które zapewniają automatyczne: pozyskiwanie danych na temat klientów i ich wykorzystywanie na potrzeby remarketingu; dobieranie optymalnych rodzajów, formatów i umiejscowienia reklam; monitorowanie skuteczności poszczególnych kampanii w czasie rzeczywistym; zarządzanie budżetem reklamowym.

Duże możliwości w zakresie automatyzacji marketingu sklepu internetowego dają reklamy programatyczne. Oferują one integrację na wspólnym rynku, zwanym Ad Exchange, reklamodawców oraz właścicieli powierzchni reklamowych.

Sprawdź: Brief UX – jak powinien wyglądać?

Konwersja, konwersja i jeszcze raz konwersja

CRO (Conversion Rate Optimization), czyli optymalizacja współczynnika konwersji, jest głównym celem marketerów i reklamodawców. Obejmuje podejmowanie wszelkich działań, które pozwolą na wzbudzenie i wzmocnienie u użytkowników chęci do podjęcia określonych aktywności w sieci.

Można to osiągnąć na wiele sposobów, w tym poprzez: optymalizację treści na stronie WWW; zapewnienie responsywności witryny; szerokie wykorzystywanie CTA; dbanie o atrakcyjność i wysoką estetykę strony WWW.

Promocja poprzez visual marketing internetowy

Visual marketing w przeważającym stopniu bazuje na materiałach audio oraz wideo. Są one szybciej przyswajane przez odbiorców. Z tego względu na stronach WWW czy portalach społecznościowych można dostrzec intensywny rozwój dynamicznych, angażujących form reklamy, takich jak podcasty, GIF-y czy filmy prezentowane w czasie rzeczywistym.

Wyszukiwanie głosowe i obrazowe

Użytkownicy Internetu chcą jak najszybciej docierać do informacji, dlatego rosnącą popularnością cieszy się wyszukiwanie bazujące na głosie oraz obrazie.

Coraz większa powszechność wyszukiwania głosowego oraz obrazowego ma również istotne znaczenie dla pozycjonowania. Użytkownicy, zamiast słowami kluczowymi ogólnymi, częściej posługują się frazami długiego ogona, czyli takimi, które mają co najmniej trzy słowa.

Blockchain i kryptowaluty

Kryptowaluty są coraz popularniejsze wśród użytkowników Internetu – w 2021 r. około 10% internautów z Europy wykorzystało je do zapłaty w e-sklepie. Zaoferowanie płatności za pomocą kryptowalut może być jednym z czynników pozyskiwania nowych klientów i szerokiej promocji marki na rynku. Będzie ona bowiem uznawana za taką, która jest nowoczesna i stawia na wyprzedzające konkurencję rozwiązania.

Social listening

Social listening, czyli aktywne, realizowane w sposób ciągły wsłuchiwanie się w opinie użytkowników, pozwala lepiej dopasowywać content zawarty na stronie do ich wymagań, co zwiększa szansę na konwersję.

Obecnie social listening intensywnie się rozwija, stając się szansą na skuteczniejsze wypromowanie marki.

Marketing internetowy w modelu omnichannel

W celu skutecznego pozyskiwania klientów, promocja firmy oraz sprzedaż oferowanych przez nią produktów i usług musi odbywać się w modelu wielokanałowym. Polega on na jednoczesnym wykorzystywaniu wszelkich sposobów, jakie służą do komunikacji z użytkownikami i dotarciu do nich z własnym asortymentem. Aktualnie, by skutecznie neutralizować konkurencję, nie wystarczy już posiadać e-sklep – marketing internetowy wymaga również rozbudowanych relacji z odbiorcami poprzez social media.

W ramach marketingu internetowego model omnichannel szybko się rozwija.

Zalety współpracy z agencją marketingu internetowego

Warto wybrać wsparcie ze strony specjalistycznej firmy. Jest to zasadne szczególnie wówczas, gdy chcemy główną uwagę skupić na sprzedaży i nie tracić czasu na wdrażanie kampanii promocyjnych.

W Internecie informacje są przekazywane błyskawicznie. Dlatego jakikolwiek błąd podczas prowadzenia kampanii jest od razu szeroko komentowany i oceniany w kategoriach negatywnych. Może to znacznie pogorszyć wizerunek firmy i skutkować utratą wielu klientów.

Agencja marketingu internetowego, opierając się na wykwalifikowanych, posiadających szereg niezbędnych kompetencji pracownikach, jest w stanie dobrać pożądany typ reklamy. Eliminuje to ryzyko podjęcia nieprawidłowych działań i wydatnie przyczynia się do osiągnięcia konwersji.

Marketing internetowy 360°

Tylko współpraca z wyspecjalizowaną agencją daje możliwość wykorzystania marketingu 360°. Jest to koncepcja, w której kluczem do osiągnięcia sukcesu jest pełna integracja działań promocyjnych, wykorzystanie wszystkich możliwych kanałów dystrybucji reklam, a także stałe monitorowanie i ocenianie podjętych działań oraz ewentualna ich modyfikacja.

Praktyczne wdrożenie digital marketingu 360° musi opierać się zarówno na publikacji reklam, umieszczaniu postów, linkowaniu czy content marketingu, jak i pozycjonowaniu SEO.

Wybór adekwatnych narzędzi

Obecnie można dostrzec silny rozwój narzędzi e-marketingu i ich stale postępującą automatyzację oraz specjalizację. Inne programy służą do projektowania reklam graficznych oraz filmowych, a inne do obsługi social mediów czy analityki danych.

Agencja marketingu internetowego zapewnia wykorzystanie w każdym przypadku optymalnych rozwiązań, ale również ich integrację, co ma kluczowe znaczenie w kontekście efektywnego pozycjonowania.

Skuteczna konwersja

Bez względu na cel, jaki zakłada marketing internetowy, korzystanie z usług profesjonalnej firmy gwarantuje pożądany przez klienta efekt. Wynika to z odpowiednich kompetencji, co przekłada się na planowanie oraz wdrażanie kampanii promocyjnych według ściśle ustalonego schematu i z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych działań.

Optymalizacja kosztów

Marketing sklepu internetowego realizowany we wsparciu z wyspecjalizowaną agencją to możliwość szybkiego osiągnięcia konwersji. Wpływa na to dobór adekwatnych rozwiązań, realizacja poszczególnych działań ściśle według sprecyzowanego planu czy uwzględnienie pozycjonowania. Mimo że skorzystanie z usług firmy wiąże się z wydatkami, to finalnie, dzięki szybszej konwersji, znacznie zyskujemy.

Szerokie monitorowanie i wieloaspektowa analiza danych

Pracownicy agencji mają dostęp do wielu komercyjnych programów, dzięki którym stale można weryfikować skuteczność kampanii reklamowych i wprowadzać odpowiednie modyfikacje, w tym z zakresu pozycjonowania.

Temu służy m.in. audyt SEO, za pomocą którego można zweryfikować, czy witryna internetowa jest odpowiednio zoptymalizowana.

Marketing w Internecie to zespół czynności, które, by wytrzymać presję konkurencyjną, powinny być stale podejmowane. Dba o to wyselekcjonowany zespół specjalistów, którzy są w stanie kompleksowo obsłużyć każdą kampanię marketingową realizowaną online.

iCEA Group
Jako iCEA Group jesteśmy czołową agencją SEO w Polsce, z siedzibą w Poznaniu, specjalizującą się w biznesowym podejściu do pozycjonowania stron internetowych. Od 2007 roku ustanawiamy standardy w branży SEO/SEM i z dumą możemy powiedzieć, że dysponujemy największym działem technicznym w Polsce, którego budową kierują najlepsi eksperci SEO z wieloletnim doświadczeniem. Nasza oferta przekracza granice kraju, ponieważ oprócz działań na polskim rynku prowadzimy także kampanie w Indiach i USA. Dzięki naszym kompetencjom i zaangażowaniu pomagamy klientom osiągnąć sukces w Internecie.
Zobacz również
Zastanawiasz się, dlaczego Twoja strona NIE SPRZEDAJE?
Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy poprawić Twoje wyniki sprzedażowe.

Oceń tekst
Średnia ocen 5/5 | Liczba ocen: 6

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Chcesz zobaczyć o czym jeszcze pisaliśmy?

Dynamic Search Ads – czym są reklamy dynamiczne?
Dynamic Search Ads – czym są reklamy dynamiczne?
Brakuje Ci pomysłów na zwiększenie ruchu na zarządzanej stronie WWW? Nie wiesz, jak trafić z przekazem do określonego targetu? Znamy na to odpowiedź!
Dlaczego reklama na Facebooku nie przynosi efektów?
Dlaczego reklama na Facebooku nie przynosi efektów?
Skuteczna kampania reklamowa na Facebooku to klucz do sukcesu wielu firm. Warto więc wiedzieć, co może być przyczyną jej niskiej efektywności.
LTV marketing
LTV marketing
Wartość klientów jest bardzo istotna w marketingu – aby ją ocenić, wykorzystuje się wskaźnik LTV. Warto wiedzieć, jakich informacji dostarcza ten parametr i w jaki sposób można go zwiększyć.

Rozpocznij

od bezpłatnej
konsultacji SEO

Zainwestuj w szczegółową konsultację SEO i dowiedz się więcej na temat wydajności Twojego sklepu internetowego. Przeprowadzimy dla Ciebie kompleksową analizę, dzięki której uzyskasz jasny obraz tego, co należy poprawić.

 • I Nasz ekspert SEO skontaktuje się z Tobą telefonicznie.
 • II Umówimy się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.
 • III SEO konsultant przeprowadzi audyt Twojej witryny i przedstawi Ci strategiczne rekomendacje, dzięki którym poprawisz wydajność swojego sklepu internetowego.
 • IV Otrzymasz szczegółowy raport SEO biorący pod uwagę szereg ważnych czynników rankingowych Google.

  Chcesz poznać
  ofertę?
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku minut! Jesteśmy dostępni w dni robocze w godzinach 9-15.
  Niestety aktualnie nasz konsultant nie jest dostępny. Skontaktujemy się z Tobą w godzinach otwarcia biura.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu telefonicznego przedstawienia mi oferty firmy iCEA. Więcej w Polityce prywatności.
  Wysyłanie
  Masz pytania? Kliknij i skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez czat!
  Rozpocznij chat
  Zamów rozmowę