CTR

CTR  (Click Through Rate) – procentowy współczynnik klikalności reklam wyrażający stosunek kliknięć reklam do jej liczby wyświetleń. Wysoki CTR wskazuje na dobre dopasowanie treści reklam do wyszukiwań użytkowników.

Wróć do słownika

Dodaj komentarz