Słownik Ads

Dopasowanie przybliżone

Dopasowanie przybliżone

Dopasowanie przybliżone pozwala na wyświetlanie reklamy w kontekście wyrażenia, które jest identyczne ze słowem kluczowym, jest do niego podobne lub jest jego odmianą pojedynczą lub mnogą, formą z błędami, synonimem czy pokrewnym wyszukaniem.

Wróć do słownika

Dodaj komentarz