Słownik Ads

Gmail Sponsored Promotion

Gmail Sponsored Promotion

Gmail Sponsored Promotion (GSP, reklamy w Gmailu) to format reklamy w serwisie Gmail. Powyżej maili pojawia się treść reklamowa, która przypomina naturalne wiadomości.

Wróć do słownika

Dodaj komentarz