Słownik Ads

Google Partner

Google Partner

Status Partnera Google świadczy o tym, że dana firma lub organizacja zdała wymagane egzaminy i uzyskała certyfikaty z zakresu określonych usług AdWords, a zatem ma o nich najbardziej aktualną wiedzę.

Wróć do słownika

Dodaj komentarz