Słownik Ads

Kreator adresów URL

Kreator adresów URL

Kreator adresów URL to narzędzie umożliwiające dodanie do adresu URL parametrów, które umożliwią łatwą identyfikację i analizę statystyk dla praktycznie każdej kampanii przeprowadzonej w Internecie.

Wyróżniamy trzy rodzaje  generatorów adresów URL:

  • dla stron internetowych

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

  • dla aplikacji w sklepie Google Play

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/android/v4/campaigns#google-play-url-builder

  • dla aplikacji w sklepie  Apple App Store

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/ios/v3/campaigns#ios-url-builder

 

Wróć do słownika

Dodaj komentarz