Słownik Ads

Machine learning

Machine learning

Machine learning w języku polskim nazywana jest uczeniem maszynowym, samouczeniem się maszyn lub systemami uczącymi się.

To nauka która łączy ze sobą informatykę, robotykę i statystykę a jej celem jest stworzenie sztucznej inteligencji gotowej do doskonalenia się przy pomocy zgromadzonych danych. Regularnie nabywana na tej podstawie wiedza ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych działań.

Wróć do słownika

Dodaj komentarz