Słownik Ads

Raport analizy kohortowej

Raport analizy kohortowej

Raport analizy kohortowej to raport w Google Analytics, służący do grupowania użytkowników (w oparciu o wspólne cechy) i porównywania ich skuteczności.

Wróć do słownika

Dodaj komentarz