ROI

ROI (Return of investment) – współczynnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności prowadzonych działań. Wskazuje jaki jest stosunek uzyskanych zysków względem poniesionych kosztów.

Wróć do słownika

Dodaj komentarz