Słownik Ads

Segment

Segment

Segmentem nazywamy podzbiór danych w Google Analytics.

Przykładem segmentu mogą być użytkownicy, którzy wchodzą na stronę z konkretnego medium, np. organic search – wydzieleni z całego zbioru użytkowników, albo użytkownicy z danego miasta lub kraju. Segmenty pozwalają na wydzielenie i analizę wybranych przez nas podzbiorów danych. Umożliwiają więc wyciągnięcie konkretnych wniosków, które będą miały wpływ na podejmowanie korzystnych decyzji pod kątem dalszego promowania strony w sieci.  

Wróć do słownika

Dodaj komentarz