Słownik SEO i pozycjonowania

słownik

Kody statusu serwera HTTP

Statusy dzielą się na:

1xx – kody informacyjne,

2xx – kody powodzenia,

3xx – kody przekierowania,

4xx – kody błędu aplikacji klienta,

5xx – kody błędu serwera HTTP.

 

Najczęściej spotykane

200 – OK – strona działa poprawnie,

301 – zawartość podanego adresu URL została trwale przeniesiona na inny adres,

302 – zawartość podanego adresu URL została tymczasowo przeniesiona na inny adres,

404 – Not found – nie odnaleziono podanego adresu URL,

403 – Forbidden – dostęp do podanego adresu został zabroniony,

500 – Internal Server Error – wewnętrzny błąd serwera, który uniemożliwia wyświetlenie podanego adresu URL.

Wróć do słownika SEO

Dodaj komentarz