DARMOWY AUDYT SEO

Śledzenie kliknięć w Google Tag Manager – podstawowa, lecz kluczowa funkcja narzędzia

Śledzenie kliknięć w Google Tag Manager – podstawowa, lecz kluczowa funkcja narzędzia

Co umożliwia śledzenie kliknięć w Google Tag Manager?

Dzięki zastosowaniu śledzenia zdarzeń typu kliknięcie, z wykorzystaniem narzędzia Google Tag Manager, możemy przesyłać informacje na temat interakcji użytkownika ze stroną do narzędzia Google Analytics. Dzięki połączeniu obu usług amerykańskiej korporacji możemy między innymi śledzić takie zdarzenia jak:

 • kliknięcie specyficznego adresu URL (na przykład sprawdzenie jak często użytkownicy przechodzą na stronę typu kontakt),
 • kliknięcie przez użytkownika konkretnej miniaturki zdjęcia na Państwa stronie internetowej,
 • kliknięcia specyficznych elementów na stronie, na przykład przycisk “Play”, umieszczony w elementach wideo na stronie,
 • skorzystanie z odnośników na stronie internetowej prowadzących do np. firmowych social media.

Powyżej wymieniłem tylko kilka przykładowych zdarzeń Google Tag Manager, które możemy śledzić. Każdy rodzaj stron internetowych ma inne cele, i kluczowe interakcje, na blogu interesować nas może częstotliwość kliknięć ocen artykułu, natomiast w sklepie internetowym kluczowe będą interakcje z koszykiem.

Google Tag Manager umożliwia śledzenie kliknięć elementów DOM (Document Object Mode). Narzędzie umożliwia śledzenie następujących rodzajów kliknięć (każdy rodzaj kliknięcia zostanie opisany w dalszej części artykułu):

 • Click Element,
 • Click Classes,
 • Click ID,
 • Click Target,
 • Click URL,
 • Click Text.
Sprawdź: Google Tag Manager – dlaczego warto z niego korzystać?

Jak śledzić kliknięcia w Google Tag Manager?

W celu śledzenia kliknięć, w pierwszej kolejności należy przejść na stronę: https://tagmanager.google.com/, a następnie zalogować się za pomocą konta Google. Po zalogowaniu należy utworzyć kontener, który umożliwi nam zarządzanie tagami GTM.

Tworzenie konta Menadżer tagów GoogleŹródło: tagmanager.google.com

Podczas tworzenia pierwszego kontenera, na koncie należy uzupełnić następujące informacje:

 • Nazwa konta – dowolna nazwa naszego konta (proponuję nazwę domeny, np. ebrains.pl),
 • Kraj – tutaj standardowo wybieramy Polska,
 • Nazwa kontenera – sugeruję (zgodnie z zaleceniami Google) podać nazwę domeny,
 • Platforma docelowa – wybieramy Witryna internetowa.

Po kliknięciu przycisku Utwórz, należy zapoznać się z warunkami korzystania z Menedżera tagów Google, i zaakceptować zasady przetwarzania danych.

Kolejnym etapem jest instalacja menedżera tagów Google, w tym celu należy postępować zgodnie z instrukcjami Google, w przypadku gdy okno z instrukcjami nie pojawi się automatycznie, należy kliknąć element zaznaczony czerwoną strzałką na poniższym zrzucie ekranu.

Instalacja Menadżera tagów GoogleŹródło: tagmanager.google.com

Konfiguracja zmiennych wbudowanych

Kolejnym etapem jest włączenie śledzenia zmiennych, w tym celu należy przejść do zakładki Zmienne, następnie przy Zmiennych wbudowanych klikamy Skonfiguruj, i zaznaczamy następujące elementy (czerwone zaznaczenie na poniższym zrzucie ekranu):

Konfiguracja Google tag menadżeraŹródło: tagmanager.google.com

Kolejnym krokiem jest weryfikacja poprawności działania zmiennych.

Przed rozpoczęciem tworzenia tagów, odpowiedzialnych za przesyłanie zdarzeń do Google Analytics, należy zweryfikować poprawność instalacji GTM, oraz sprawdzić, czy zmienne zostały poprawnie włączone. W tym celu należy przejść do narzędzia Tag Assistant – w tym celu klikamy przycisk z tekstem Podgląd (czerwone zaznaczenie na poniższym zrzucie ekranu).

Podglą Google tag menadżerŹródło: tagmanager.google.com

Kolejnym etapem jest podanie pełnego adresu URL podstrony, którą zamierzamy testować (np. https://ebrains.pl/). W miejscu tym konieczne jest podanie pełnego protokołu połączenia, pod którym możemy znaleźć domenę (https:// lub http://), oraz przedrostek www (o ile występuje w adresie domeny).

Po udanym połączeniu z Tag Assistant zostaniemy przeniesieni na podstronę, której adres podaliśmy w poprzednim punkcie, dodatkowo w prawym dolnym rogu powinna pojawić się informacja o połączeniu:

Tag AssistantŹródło: tagmanager.google.com

W tym momencie możemy kliknąć dowolny element strony (np. dowolny tekst znajdujący się na stronie), a następnie przejść do zakładki Tag Assistant (zielone zaznaczenie na poniższym zrzucie ekranu).

W panelu po lewej stronie powinno pojawić się zdarzenie Click (zielone zaznaczenie na poniższym zrzucie ekranu).

Click w Tag assistantŹródło: tagmanager.google.com

Jeżeli po lewej stronie nie znajduje się zdarzenie typu Click, należy spróbować kliknąć inny element, jeżeli w dalszym ciągu brakuje zdarzenia możliwe, że w pierwszej kolejności konieczne będzie utworzenie tagu (co zostanie opisanie w dalszej części artykułu).

Zawartość zdarzenia Click w Tag Assitant

Po przejściu do zdarzenia Click możemy sprawdzić, co zawiera element, który został kliknięty. W tym celu należy przejść do zakładki Variables, a następnie odnaleźć jedną ze zmiennych, które włączaliśmy w punkcie Konfiguracja zmiennych wbudowanych. Dla każdej zmiennej przypisana jest odpowiednia wartość:

Zawartość zadrzenia Click w Tag assistantŹródło: tagmanager.google.com

Kiedy jesteśmy pewni, że poprawnie wdrożyliśmy, oraz skonfigurowaliśmy zmienne możemy przejść do tworzenia nowego tagu – odpowiedzialnego za przekazywanie danych do Google Analytics.

Sprawdź: Google Tag Manager – podstawowe informacje

Tworzenie tagu przekazującego dane do Google Analytics

Przechodząc do clou dzisiejszego zagadnienia, utworzymy tag, odpowiadający za przekazanie danych o kliknięciu linku zawierającego “mailto:” (śledzenie kliknięć w odnośniki umożliwiające na przesłanie maila na podany adres email).

W narzędziu Google Tag Manager należy przejść do zakładki Tagi, a następnie kliknąć Nowy.

Naszym oczom ukaże się panel konfiguracyjny nowego tagu. W pierwszej kolejności należy nadać nazwę nowemu tagowi, w naszym przypadku będzie to: “GA – Event – click email”. Następnie rozpoczynamy konfigurację tagu poprzez kliknięcie pola Konfiguracja tagu (zielone zaznaczenie na poniższym zrzucie ekranu).

Konfiguracja TaguŹródło: tagmanager.google.com

Z panelu po prawej stronie, należy wybrać Google Analytics – Universal Analytics.

Następnie konfigurujemy nowo dodany tag zgodnie z poniższymi podpunktami:

 • Typ śledzenia: Zdarzenie – w miejscu tym wybieramy typ śledzenia, w jaki będzie przekazywany do narzędzia Google Analytics.
 • Kategoria: email – jest to kategoria, jaka zostanie przekazana do Google Analytics.
 • Działanie: click – nazwa działania, która zostanie przesłana do narzędzia Analitycznego.
 • Etykieta: {{Page Path}} – w tym miejscu możemy zastosować zmienną, jaką będziemy chcieli przekazać do Google Analytics. W naszym przypadku wybraliśmy Page Path, ponieważ chcemy wiedzieć, na jakiej podstronie naszej domeny został kliknięty adres email (czy była to np. strona Kontakt, czy np. strona główna).
 • Wartość: wartość – w miejscu tym możemy przekazać dowolną wartość do narzędzia Google Analytics, jednakże w tym przypadku nie ma to zbyt dużego sensu.
 • Działanie niezwiązane z interakcją: Fałsz – nie chcemy, aby sesja z interakcją (kliknięcie adresu mailowego) była zaliczona jako odrzucenie.
 • Ustawienia Google Analytics: UA-xxxxxxx-x – w tym miejscu wybieramy naszą zmienną Google Analytics, jeżeli nie została ona jeszcze skonfigurowana, klikamy Nowa zmienna. Następnie przechodzimy do narzędzia Google Analytics, kolejno do zakładki Administracja (zielone zaznaczenie), Informacje o śledzeniu (pomarańczowe zaznaczenie), Kod śledzenia (kod śledzenia) i kopiujemy identyfikator śledzenia (czerwone zaznaczenie):

Identyfikator śledzeniaŹródło: tagmanager.google.com

Następnie identyfikator zmiennej podajemy jako nazwa zmiennej, oraz identyfikator śledzenia (zgodnie z poniższym zrzutem ekranu):

Identyfikator śledzenia - numerŹródło: tagmanager.google.com

Gotowa konfiguracja tagu powinna wyglądać w następujący sposób:

Konfiguracja tagu - ustawieniaŹródło: tagmanager.google.com

Konfiguracja reguł – kliknięcie elementu

Ostatnim etapem konfiguracji tagu jest utworzenie reguły, która uruchomi wykonanie się tagu.

W celu utworzenia nowej reguły należy przejść do dolnej części konfiguracji tagu, a następnie dodać regułę:

Tworzenie nowej reguły Google tag menadżerŹródło: tagmanager.google.com

W kliknięciu zostaniemy przeniesieni na podstronę zawierającą domyślne reguły do wybrania, nas interesuje jednak utworzenie nowej niestandardowej reguły, w tym celu klikamy plus w prawym górnym rogu ekranu, i nadajemy nazwę dla nowej reguły (w naszym przypadku będzie to: Event – clicking mailto).

Podczas konfiguracji nowej reguły wybieramy Tylko linki:

Konfiguracja nowej reguły - linkiŹródło: tagmanager.google.com

Ostatnim etapem konfiguracji zmiennej, jest zaznaczenie opcji Niektóre kliknięcia linków, oraz wybór warunków uruchomienia (Click URL – zawiera – mailto:):

Skonfigurowanie regułyŹródło: tagmanager.google.com

W tym momencie mamy gotową konfigurację tagu Google Analytics, wraz z regułami – możemy przejść do publikowania tagu. W celu opublikowania utworzonego tagu należ przejść do widoku głównego narzędzia Google Tag Manager, a następnie kliknąć przycisk Prześlij (prawy górny róg ekranu).

Kolejnym etapem jest zapisanie zarówno nowych reguł jak i tagu, oraz przejście do testowania utworzonego tagu.

Testowanie nowego tagu – przekazywanie danych do Google Analytics

W celu przetestowania poprawności działania wdrożonego tagu Google Tag Manager należy przejść do narzędzia Google Analytics.

Zdarzenia Google tag menadżerŹródło: tagmanager.google.com

W menu Czas rzeczywisty, Zdarzenia widnieją informacje o zdarzeniach przesłanych z menedżera tagów Google.

Ostatnim etapem naszego poradnika jest utworzenia celu w Google Analytics, w tym celu należy przejść do menu Administracja, następnie w podmenu Widok danych należy przejść do zakładki Cele, w której tworzymy nowy cel.

Tworzenie celu w Google Analytics

Konfigurację nowego celu rozpoczynamy standardowo – od nazwy celu. Następnie wybieramy typ naszego celu, w naszym przypadku jest to Zdarzenie.

Opisywanie celu Google Tag menadżerŹródło: tagmanager.google.com

Kolejnym etapem jest dobranie szczegółów celu, w tym podpunkcie należy kierować się tym, co umieściliśmy w konfiguracji tagu (Tworzenie tagu przekazującego dane do Google Analytics). W naszym przypadku jest to:

 • Kategoria: email
 • Działanie: click

Cele Google tag menadżerŹródło: tagmanager.google.com

Podsumowanie

Po poprawnym skonfigurowaniu tagu w narzędziu Google Tag Manager, oraz dodaniu celu w Google Analytics, wszelkie dane związane z naszym zdarzeniem powinny być dostępne w narzędziu analitycznym w podmenu Konwersje -> Cele -> Przegląd.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących narzędzi Google Tag Manager oraz Google Analytics zapraszamy do kontaktu!

Chciałbyś zacząć pozycjonować swoją stronę? Zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści z agencji SEO Grupa iCEA chętnie odpowiedzą na każde pytania! Pozycjonowanie twojej strony pomoże Ci rozwinąć skrzydła.

Zobacz również
Grupa iCEA
Grupa iCEA
Kategoria: Pozycjonowanie
Ostatnie wpisy

  Zastanawiasz się, dlaczego Twoja strona NIE SPRZEDAJE?
  Umów się na bezpłatną konsultację SEO i dowiedz się, jak możemy poprawić Twoje wyniki sprzedażowe.
  Wysyłanie
  Oceń tekst
  Średnia ocen 5/5 - Liczba ocen: 1

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  *

  Chcesz zobaczyć o czym jeszcze pisaliśmy?

  Czy linkowanie może naruszać prawa autorskie?
  Czy linkowanie może naruszać prawa autorskie?
  Linkowanie to bardzo ważny element każdej strategii marketingowej online. Warto więc wiedzieć, jak w tym zakresie nie naruszać praw autorskich.
  Czym właściwie są metawyszukiwarki?
  Czym właściwie są metawyszukiwarki?
  Czy metawyszukiwarki są obecnie potrzebne, skoro istnieje Google? Postanowiliśmy to sprawdzić i rozwiać wszelkie wątpliwości.
  Pozycjonowanie lokalne – jak rozwijać swój biznes online?
  Pozycjonowanie lokalne – jak rozwijać swój biznes online?
  Lokalność powraca do łask. Jak zająć się optymalizacją swojej strony, prowadząc biznes stacjonarny? Czym jest lokalne SEO i z jakich elementów się składa?

   Wysyłanie

   Rozpocznij

   od bezpłatnej
   konsultacji SEO

   Zainwestuj w szczegółową konsultację SEO i dowiedz się więcej na temat wydajności Twojego sklepu internetowego. Przeprowadzimy dla Ciebie kompleksową analizę, dzięki której uzyskasz jasny obraz tego, co należy poprawić.

   • I Nasz ekspert SEO skontaktuje się z Tobą telefonicznie.
   • II Umówimy się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.
   • III SEO konsultant przeprowadzi audyt Twojej witryny i przedstawi Ci strategiczne rekomendacje, dzięki którym poprawisz wydajność swojego sklepu internetowego.
   • IV Otrzymasz szczegółowy raport SEO biorący pod uwagę szereg ważnych czynników rankingowych Google.

   Dziękujemy za kontakt.

   Pozycjonujemy biznesy od 2007 roku. Pozwól, że zrobimy to za Ciebie!

   Wrócimy z odpowiedzią w ciągu 72 godzin. Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową, aby uzyskać więcej informacji.

    Chcesz poznać
    ofertę?
    Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku minut! Jesteśmy dostępni w dni robocze w godzinach 9-15.
    Niestety aktualnie nasz konsultant nie jest dostępny. Skontaktujemy się z Tobą w godzinach otwarcia biura.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu telefonicznego przedstawienia mi oferty firmy iCEA. Więcej w Polityce prywatności.
    Wysyłanie
    Masz pytania? Kliknij i skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez czat!
    Rozpocznij chat
    Zamów rozmowę