Zapytaj o ofertę

Kampanie reklamowe Facebook Ads

Użytkownicy Internetu na szeroką skalę wykorzystują media społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter czy Youtube. Służą im one do nawiązywania nowych znajomości, pozyskiwania wiedzy, uczestnictwa w ciekawych projektach czy rozwijania hobby. Są one przydatne również do intensyfikowania działalności biznesowej. Pozwala na to Facebook Ads.

Chcesz sprzedawać więcej?
Zostaw kontakt i zamów bezpłatną konsultację ADS z naszym doradcą.

Dopasuj swój budżet

Dla 5000 PLN budżetu reklamowego koszt obsługi wynosi 1300 PLN

Darmowa konsultacja

Charakterystyka kampanii reklamowych Facebook Ads

Facebook Ads to system reklamowy dostępny w ramach jednego z najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie. Opiera się on na treściach sponsorowanych, które są wyświetlane użytkownikom w ramach tej platformy. Treści takie mogą mieć formę reklam, jak również informacji o reakcjach ze strony innych użytkowników (polubienia czy komentarze).

System działa w oparciu o akcje reklamowe. Polegają one na tym, że odbiorcom są wyświetlane te reklamy, za które ich nadawcy są w stanie zapłacić najwyższą stawkę. Korzysta on również z zaawansowanego algorytmu analitycznego, opartego na sztucznej inteligencji, w tym uczeniu maszynowym (ang. machine learning).

Codziennie platforma pozyskuje ogromną ilość informacji na temat użytkowników, w tym ich cech społeczno-demograficznych, zainteresowań, planów, związków z innymi ludźmi, pracy zawodowej czy rodzaju podejmowanych aktywności. Algorytm jest w stanie, na podstawie m.in. dodawania przez nas komentarzy pod postami i sposobu reagowania na to, co publikują inni użytkownicy, określić nasze preferencje i hobby.

Dostęp do platformy jest możliwy dzięki posiadaniu fanpage’a, czyli strony firmowej. Zanim można będzie ją utworzyć, konieczne jest posiadanie profilu prywatnego. Jest to wymagane ze względu na weryfikację tożsamości właściciela strony.

Po utworzeniu profilu prywatnego należy przejść na stronę https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=pages_you_admin, gdzie wybiera się opcje dotyczące: rodzaju strony; nazwy; kategorii prowadzonej działalności.

Następnie uzyskujemy dostęp do modułu służącego do zarządzania stroną, czyli Facebook Business Manager. W jego ramach znajduje się Menedżer reklam. Za jego pośrednictwem można uruchomić kampanię reklamową i wyznaczyć związane z nią zasoby.

Dlaczego promowanie poprzez Facebook Ads jest tak ważne?

Wykorzystując Facebook Ads, reklama na pewno dotrze do bardzo dużej liczby odbiorców. Platforma składa się z wielu aplikacji, wśród których najpopularniejsze na świecie to:

Facebook – w każdym dniu wchodzi na niego średnio 1,9 mld osób.

WhatsApp – aplikacja służąca do komunikacji w formie wiadomości tekstowych oraz rozmów głosowych; wykorzystywana przez około 2,0 mld użytkowników.

Messenger – komunikator internetowy umożliwiający wysyłanie do innych osób wiadomości, filmów, zdjęć oraz plików tekstowych, a także nawiązywanie i odbieranie połączeń głosowych oraz wideo rozmów; korzysta z niego 1,7 mld użytkowników.

Instagram – serwis społecznościowy przeznaczony do publikowania zdjęć i dzielenia się nimi z innymi internautami.

Każda spośród tych aplikacji umożliwia dodawanie reklam i ich wyświetlanie innym użytkownikom.

Polska

Facebook to coraz popularniejsza wśród krajowych internautów platforma. W 2021 r. korzystało z niego około 18,0 mln Polaków, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1 mln, czyli 6%. Nieco więcej użytkowników to kobiety (53%). Reklamy oferowane poprzez platformę są w stanie dotrzeć do nawet 60% populacji w Polsce.

Kampanie Facebook Ads realizowane za pośrednictwem Instagrama docierają do około 28% osób powyżej 13. roku życia. Jeśli chodzi o Messengera, to wykorzystuje go około 76% internautów z Polski. W przypadku serwisu WhatsApp jest to 48%.

Wysoka skuteczność kampanii reklamowych Facebook Ads

W 2020 r. przychody z kampanii reklamowych na FB wyniosły ponad 84,0 mld dolarów. Dla porównania – w 2019 r. było to około 15 mld dolarów mniej. Przewidywane są dalsze wzrosty. Według danych dla trzeciego kwartału 2021 r. poziom przychodów osiągnął wartość 28,3 mld dolarów. W analogicznym okresie 2020 r. były to około 9,0 mld dolarów, a więc ponad trzykrotnie mniej.

W latach 2019-2020 skuteczność wyświetlania reklam na platformie zwiększyła się o 33%. Szczególną popularnością wśród użytkowników cieszy się wykorzystywanie urządzeń mobilnych. Stanowią one około 94% przychodów reklamowych.

Warto wspomnieć jeszcze o remarketingu. W jego ramach przekaz jest kierowany do tych użytkowników, którzy wcześniej byli zainteresowani ofertą reklamodawcy i np. dodali produkt do koszyka, jednak ostatecznie z niej nie skorzystali.

Na portalu Facebook reklama oparta o remarketing może przynieść znaczne korzyści. Świadczą o tym dane mówiące o tym, że retargetowanie przyczynia się do: zwiększenia liczby odwiedzin na stronie o nawet kilkaset procent; powrotu do witryny i dokonania konwersji przez 26% osób, które wcześniej porzuciły koszyk; uzyskania dziesięciokrotnie wyższego niż w przypadku tradycyjnych banerów reklamowych umieszczanych w Internecie wskaźnika klikalności.

Od czego zacząć?

Najważniejsze pytania, jakie pojawiają się w fazie planowania kampanii, to: jakiej branży dotyczą działania reklamowe? Kto tworzy grupę odbiorców produktów lub usług? Dominuje forma B2C czy raczej B2B? Jakie są silne strony marki i czym się wyróżnia na tle konkurentów? Jakie są zakładane efekty realizacji kampanii? Do kogo ma być ona skierowana? Jakie rozwiązania techniczne są dostępne, jeśli chodzi o praktyczne tworzenie reklam w formie plików graficznych czy wideo? Jaki jest minimalny i maksymalny budżet?

Sformułowanie dokładnych odpowiedzi na takie pytania jest ważnym wstępem do sprawnego posługiwania się Facebook Ads.

Określenie celu kampanii reklamowej Facebook Ads

Wyodrębnienie celu jest istotne z tego powodu, że Facebook wyświetla spersonalizowane reklamy. Kierowane są do osób zainteresowanych określoną tematyką, tak więc w ich przypadku występuje najwyższe prawdopodobieństwo, że wykonają akcję typu polubienie strony czy przejście z reklamy bezpośrednio na witrynę.

Reklamy na Facebooku mogą objąć trzy opcje. Do każdej przyporządkowano szczegółowe cele.

Świadomość

Zwiększenie rozpoznawalności marki – nacisk kładzie się na częste wyświetlanie reklam wielu osobom, tak by skojarzyli oni markę, w przyszłości decydując się na skorzystanie z jej oferty.

Wzrost zasięgu strony – skierowanie reklamy do możliwie największej liczby odbiorców, by zwiększyć wśród nich poziom znajomości strony na FB.

Działania

Opcja ta jest przeznaczona dla osób, które zamierzają wywołać wśród odbiorców konkretne reakcje. Obejmuje ona następujące cele: ruch; aktywność; pobranie aplikacji (w tym tych, które działają w formie e-sklepów bądź serwisów z grami online i są dostępne np. w sklepie Google Play); wyświetlenia filmu; pozyskiwanie kontaktów (w tym w formie e-maili); wiadomości.

Konwersja

W ramach trzeciej opcji, która wymaga podpięcia Piksela Facebook Ads, cele dotyczą: konwersji (zachęcenie użytkowników do aktywności w formie dodania produktu do koszyka, przejścia do kasy, dokonania zakupu czy skorzystania z formularza kontaktowego); sprzedaży z katalogu; ruchu w firmie.

Wybór grupy docelowej

Reklamy na Facebooku muszą mieć charakter spersonalizowany. Oznacza to, że powinno się je kierować do tych użytkowników, którzy są w największym stopniu zainteresowani ofertą. Algorytm bierze pod uwagę różnorodne parametry: lokalizację użytkowników; dane demograficzne; zachowania obejmujące wcześniej dokonane zakupy lub korzystanie z urządzeń, w tym mobilnych; zainteresowania; pasje i hobby; kontakt użytkowników z daną stroną lub określonym wydarzeniem.

Realizując kampanie reklamowe na FB, można wyodrębnić trzy grupy odbiorców: standardowych (podstawowy target wyodrębniony ze względu na wybrane parametry); niestandardowych (obejmuje użytkowników, którzy wcześniej weszli w interakcję z firmą i jej stroną); podobnych (dotyczy osób, które mają zbliżone zainteresowania jak dotychczasowi klienci).

Warto przeprowadzić wstępne targetowanie, czyli wyznaczyć krąg użytkowników, którzy mogą być potencjalnymi klientami.

Wyznaczenie miejsca emisji reklam

Do wyboru są: Facebook (kampanie reklamowe pozwalają na prezentowanie materiałów promocyjnych w aktualnościach, w prawej kolumnie lub pomiędzy filmami organicznymi); Messenger (reklamy pojawiają się na stronie głównej); Instagram (reklamy wyświetlane są w aktualnościach i w sklepie lub pomiędzy treściami, które przegląda użytkownik); Marketplace (reklamy są umieszczone na stronie głównej).

Facebook Ads pozwala na ręczny lub automatyczny dobór miejsc wyświetlania reklam. Wybór pierwszego sposobu umożliwia zastosowanie indywidualnych preferencji, z kolei druga forma zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnych środków pieniężnych.

Określenie budżetu

Budżet dzienny to średnia kwota, jaka codziennie będzie wydawana na reklamy. Budżet całkowity jest natomiast kwotą ostateczną, przy czym w jego ramach dopuszczalne są stosunkowo duże odchylenia w ramach dziennych wydatków.

Reklamy Facebook Ads

Rodzaje reklam

Reklamy bazujące na obrazie

Grafiki i zdjęcia są przetwarzane około 60 tysięcy razy szybciej w porównaniu do postów opartych wyłącznie na słowie pisanym. Zapewnia to skuteczną percepcję przekazu użytkowników i prowadzi do uzyskania konwersji.

Na platformie mogą być publikowane materiały, które spełniają określone wymagania. Dotyczą one typów plików (JPG lub PNG), ich rozdzielczości (minimalnie 1080 x 1080 pikseli) oraz maksymalnego rozmiaru (30 MB). Tekst, jaki towarzyszy warstwie wizualnej, nie powinien przekraczać 125 znaków, a nagłówek – 40 znaków. Pożądane jest dodanie odnośnika do strony, w tym jako CTA (ang. call-to-action), czyli wezwania do działania.

Dobrym rozwiązaniem jest dołączanie hashtagów („#”), które ułatwiają wyszukiwanie najważniejszych informacji. Zwiększają one zaangażowanie internautów nawet o 60%.

Reklamy w formie wideo

Publikując tego typu materiały za pośrednictwem Facebooka, należy pamiętać o kilku zasadach: posługiwanie się określonymi formatami plików, czyli MP4, MOV lub GIF; zapewnienie rozdzielczości na poziomie co najmniej 1080 x 1080 pikseli; dodawanie plików, które mają rozmiar nie większy niż 4 GB i trwają co najmniej 1 sekundę, a maksymalnie 241 minut.

Warto pamiętać o zamieszczeniu napisów, gdyż duża część użytkowników przegląda materiały bez użycia dźwięku, po wyciszeniu komputera lub urządzenia mobilnego.

Karuzele

Reklamy na Facebooku tego typu pozwalają na równoczesne prezentowanie od dwóch do dziesięciu różnych obrazów czy filmów następujących kolejno po sobie.

Karuzela jest polecana wówczas, gdy istnieje potrzeba: wypromowania kilku różnych produktów lub usług; zaprezentowania historii firmy w kolejności chronologicznej; równoczesnego przedstawienia użytkownikom różnorodnych aspektów związanych z ofertą firmy czy jej działalnością, w tym charytatywną.

Format reklamy karuzelowej to JPG lub PNG. Maksymalny rozmiar plików obrazowych to 30 MB, a filmowych – 4 GB. Materiał może trwać do 240 minut. Zalecane jest stosowanie tekstu, który nie powinien zajmować więcej niż 20% obrazu lub filmu.

Kolekcje

Są przeznaczone dla urządzeń mobilnych. W jednej reklamie można zamieścić film lub obraz oraz 3 zdjęcia produktów. Najlepiej wybierać wyroby charakterystyczne dla danej marki i wykazujące się największą popularnością wśród klientów.

Materiały błyskawiczne

Są przeznaczone na urządzenia mobilne i umożliwiają szybkie przejście użytkownika do trybu pełnoekranowego, w którym wygodnie można przeglądać poszczególne obrazy, filmy czy karuzele, a także przechodzić do kolejnych witryn internetowych.

Dzięki nim uzyskuje się wymierne korzyści, w tym: skuteczniejsze przyciągnięcie uwagi użytkowników; możliwość szerszego opowiedzenia o własnej marce; atrakcyjne wyróżnienie produktów lub usług.

Pokaz slajdów

Reklamy na Facebooku często opierają się na pokazach slajdów. Zawierają one do 10 obrazów, które są kolejno wyświetlane przez od 0,5 do 5 sekund – maksymalny czas trwania całego materiału to więc 50 sekund. Atrakcyjny i zwiększający uwagę odbiorców element, który może towarzyszyć pokazowi, to nastrojowa muzyka.

Zamawianie reklam w Facebook Ads

Zaprojektowanie materiałów promocyjnych umożliwia dokonanie zakupu reklam, co odbywa się w ramach specjalnych aukcji. Proces ich realizacji polega na przesłaniu przez reklamodawcę informacji o tym, do kogo ma być skierowana reklama, a następnie, na tej podstawie, uruchomieniu specjalnej procedury. Ustala się ją w oparciu o takie współczynniki, jak: oferta; szacunkowy współczynnik działań; jakość reklamy.

Monitoring skuteczności reklam na portalu Facebook

Kampanie Facebook Ads wymagają stałego weryfikowania, czy udaje się osiągać zakładane cele oraz czy ponoszone nakłady są adekwatne do efektów. Umożliwia to specjalne narzędzie dostępne w Menedżerze reklam, czyli Przegląd konta. Oferuje dostęp do następujących opcji: alerty (pilne do rozwiązania problemy); zalecenia; trendy kampanii; limity reklam; zadania.

Należy pamiętać o ciągłym monitoringu reklam, gdyż umożliwia to ich dopasowywanie do wciąż zmieniających się potrzeb użytkowników.

Jak efektywnie posługiwać się Facebook Ads?

Wykorzystywanie Menedżera reklam

Jest to podstawowe narzędzie, które pozwala na sprawne i efektywne uruchamianie oraz zarządzanie kampaniami na Facebooku. Jego najważniejsze funkcje to: tworzenie nowych reklam; wybór targetu; konfigurowanie i zarządzanie budżetami reklamowymi; wyświetlanie reklam w aplikacjach połączonych z Facebookiem, edytowanie kampanii reklamowych; poprawianie skuteczności kampanii reklamowych poprzez tworzenie spersonalizowanych, dynamicznych materiałów tekstowych czy filmowych; weryfikowanie skuteczności reklam wyświetlanych użytkownikom; wyświetlanie statystyk dotyczących liczby osób, które zobaczyły lub wyświetliły reklamę, a także kwoty wydanej na kampanię.

Niezbędne jest sprawdzenie ustawień konta reklamowego w celu potwierdzenia informacji dotyczących imienia i nazwiska administratora strony, identyfikatora, statusu oraz wielkości wydatków. Dalszym krokiem jest konfiguracja metod płatności.

Prawidłowa strategia działania

Prowadzenie kampanii Facebook Ads przy uwzględnieniu krótko- i długoterminowych celów

Jeśli chcemy doprowadzić do zwiększenia kwoty zakupów w przypadku pojedynczego klienta, należy wybrać takie działania, które zintensyfikują jego zaangażowanie na stronie. Może to być np. publikowanie materiałów filmowych oraz karuzel, które wywołują aktywność pod postacią polubień strony czy komentowania poszczególnych postów.

Posługiwanie się precyzyjnym targetowaniem

Niezbędne jest dokładne określenie targetu, przy czym szczególna uwaga musi być skupiona na dwóch aspektach, czyli społeczno-demograficznym oraz geograficznym.

W ramach tego pierwszego nie wystarczy podanie płci czy wieku, ale niezbędne jest również uwzględnienie: ról społecznych i zawodowych pełnionych przez użytkowników; rodzaju ich zainteresowań, hobby oraz najczęściej wybieranych form rozrywki; ich stylu życia.

Jeśli chodzi o targetowanie pod kątem geograficznym, to faktem jest, że wiele firm oferuje swoje produkty dla użytkowników z całego kraju, dlatego nie pozycjonują się lokalnie. Jednak i w ich przypadku dobór grupy docelowej pod tym kątem może przynieść wymierne korzyści.

Należy pamiętać również o tym, że wielkość targetu powinna być ściśle skorelowana z obranymi celami.

Stosowanie oddzielnego zestawu reklam dla każdego miejsca

Nie jest polecane, by jeden zestaw reklam był prezentowany we wszystkich serwisach oraz równocześnie na urządzeniach desktop i mobile. Znacznie utrudnia to skuteczne zarządzanie kampaniami i ewentualne wprowadzanie do nich modyfikacji.

Unikanie automatycznej optymalizacji

W przypadku mniejszego targetu polecane jest skorzystanie z ręcznych ustawień, które pozwalają na zastosowanie innych niż preferowane przez Facebooka stawki CPM. Pożądanym rozwiązaniem jest także stałe testowanie różnorodnych ustawień, tak by finalnie kampania na FB była w pełni efektywna.

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji kampanii reklamowych Facebook

Brak adekwatnego nazewnictwa

Utrzymywanie prawidłowego nazewnictwa i struktury wszystkich komponentów reklamy na FB powinno być realizowane już od początku działań podejmowanych w tym systemie. Jeśli tak nie jest, skutkuje to: znacznymi trudnościami w zakresie szybkiego odnalezienia kluczowych informacji; nieprawidłowym doborem targetu przy wzięciu pod uwagę najbardziej pożądanych cech; dużymi problemami w kreacji i doborze reklam pod kątem potrzeb wszystkich grup odbiorców; niemożnością efektywnego zmierzenia i stałego monitorowania efektywności działań promocyjnych.

Dobrym pomysłem jest, by kampanie Facebook Ads były tytułowane oddzielnie, w tym za pomocą nazwy państwa, celu i nazwy kampanii oraz daty jej realizacji. W nazwach zestawu reklam dodatkowo można umieścić informacje dotyczące cech społeczno-demograficznych czy geograficznych grup odbiorców, a także kanału, za pośrednictwem którego są im wyświetlane reklamy.

Jeśli w zestawach reklam są identyczne materiały, warto je rozróżnić pod kątem poszczególnych targetów, a także innych elementów, w tym typów reklam.

Nieprawidłowe targetowanie

Pominięcie niektórych grup odbiorców

Każda kampania na Facebooku wymaga uwzględnienia wszystkich grup docelowych. Jeśli do tego nie dojdzie, skutkiem może być wykluczenie z działań promocyjnych osób, które, potencjalnie, mogą zagwarantować najwyższy wskaźnik konwersji.

Warto szczególną uwagę zwrócić na tych użytkowników, którzy weszli w określoną interakcję ze stroną stosunkowo niedawno, czyli np. w przeciągu maksymalnie 14 dni. Dotarcie do nich z reklamą może być skuteczniejsze i w efekcie doprowadzić do uzyskania konwersji.

Stosowanie niepożądanych ustawień

Problem ten ma złożony charakter. Obejmuje w szczególności: wyodrębnianie zbyt małego targetu i jednoczesne zawyżanie budżetu czy przedziału czasowego; włączenie wszystkich grup do identycznego zestawu reklam; rezygnowanie z kampanii po dwóch-trzech dniach jej realizacji w sytuacji braku widocznych efektów.

Częsty problem to także stosowanie automatycznych umiejscowień reklam, które skutkuje niepotrzebnym wyświetlaniem materiałów w zbyt wielu aplikacjach.

Brak Piksela

Kampanie reklamowe realizowane przy użyciu tego narzędzia pozwalają na poznanie zachowań i preferencji internautów, mierzenie skuteczności reklam oraz prowadzenie remarketingu.

Brak Piksela to poważny mankament. Podczas jego konfiguracji oraz instalacji w witrynie należy uwzględnić istotne dla reklamodawcy zdarzenia, takie jak dodanie przez użytkownika produktu do koszyka czy zapisanie się do newslettera.

Pominięcie adresu URL

Jest to niepożądane z tego powodu, że brakuje przekierowania do strony docelowej, na której użytkownicy mogą wejść w określone interakcje.

Aby temu przeciwdziałać, w Menedżerze reklam należy wypełnić stosowne pola, w tym: Website URL; Campaign Source; Campaign Medium; Camping Name; Campaign Term; Campaign Content.

W adresie URL należy stosować wyłącznie małe litery i nie wstawiać polskich znaków. Słowa powinny być rozdzielane za pomocą pauz.

Podstawowe zalety wykorzystywania reklamowy na Facebooku

Rozbudowany target

Jeśli chce się zaistnieć w sieci i prowadzić w jej ramach działalność biznesową, konieczne są reklamy na Facebooku. Co istotne, target może dotyczyć również użytkowników pochodzących z innych krajów, co sprzyja internacjonalizacji działalności oraz ekspansji na nowe rynki i dywersyfikacji oferty.

Kampanie reklamowe na FB zapewniają dostęp do wielu opcji, za pomocą których można określić grupę docelową. W ten sposób możliwe jest precyzyjne wyznaczenie targetu, w tym pod kątem cech społeczno-demograficznych.

Wyodrębnienie targetu pozwala na tworzenie wysoce spersonalizowanych reklam, które docierają wyłącznie do osób w największym stopniu zainteresowanych daną ofertą czy tych, które mieszkają na określonym terenie.

Oferta będzie cały czas docierała do wybranych przez nas osób. Nie trzeba martwić się tym, że nagle lista potencjalnych klientów się wyczerpie i prowadzenie kampanii Facebook Ads straci sens. Zawsze istnieje grupa docelowa, a jeśli jest ona niezbyt liczba, można zmodyfikować wcześniej wybrane parametry doboru jej członków.

Atrakcyjne stawki

Im wyższy budżet, tym większa szansa na pozyskanie kolejnych klientów. Dzięki niskim stawkom dostęp do tego typu marketingu mają w zasadzie wszyscy, w tym małe firmy oraz startupy, które nie są w stanie przeznaczać zbyt dużych kwot na działania promocyjne.

Zastosowanie promowania w oparciu o ten serwis pozwala na rezygnację z innych form reklamy internetowej, co jest dodatkową korzyścią finansową.

Dla wielu użytkowników kluczową rolę odgrywa możliwość uruchamiania kampanii reklamowych na FB wówczas, gdy posiadają oni odpowiednie zasoby finansowe i konkretne potrzeby. Promowanie nie jest obwarowane warunkami wynikającymi z konkretnej umowy. Sposób dokonywania płatności, w tym pod kątem częstotliwości, jest ściśle dopasowany do parametrów wyznaczonych przez użytkownika.

Szybkie tempo działań reklamowych

Facebook Ads pozwala na efektywne organizowanie i zarządzanie kampaniami reklamowymi bez wychodzenia z domu, bezpośrednio z komputera lub urządzenia mobilnego.

To także możliwość szybkiego osiągnięcia założonych celów. Bezpośrednio po wygraniu aukcji działania promocyjne są wdrażane, co ma duże znaczenie np. w przypadku dopiero założonych stron, które potrzebują szybkiej promocji w Internecie, jak również osób, które chcą szybko wypromować nowy produkt lub usługę.

Szerokie możliwości promocji

Możliwe jest samodzielne edytowanie tekstu czy grafiki, a także wykorzystywanie Instagrama czy Messengera. Reklamy tego typu dla wielu osób są trudne do odróżnienia od zwykłych postów. Dlatego chętnie na nie wchodzą, co wynika dodatkowo z tego, że poszczególne oferty są spersonalizowane i dopasowane do preferencji użytkowników.

Pozostałe zalety

Do innych korzyści, które wyróżniają kampanie reklamowe na FB, zaliczyć należy: dostęp w czasie rzeczywistym do wyczerpujących statystyk i danych; stosunkowo łatwą obsługę; możliwość szerokiego wykorzystywania zalet remarketingu.

Kampanie decydują o skutecznym dotarciu dokładnie do tych użytkowników, którymi, jako oferodawcy, jesteśmy zainteresowani, aby sprzedać im określony produkt czy usługę lub doprowadzić do innego działania z ich strony.

Kampanie reklamowe na FB razem z agencją – kiedy takie rozwiązanie jest potrzebne?

Wybór agencji reklamowej jest zasadny wówczas, gdy: brakuje nam czasu na promocję produktów czy usług; nie posiadamy jakiegokolwiek doświadczenia w obsłudze portalu Facebook; wykazujemy obawy przed tym, że zamiast osiągnąć zamierzone cele, nasze działania nie przysporzą nam żadnych korzyści i niepotrzebnie utracimy nakłady czasowe oraz pieniężne.

W wielu wypadkach, szczególnie, jeśli działalność jest prowadzona na szeroką skalę, potrzeba jednak odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia, by promocja w mediach społecznościowych była skuteczna.

Decydując się na opcję, jaką jest agencja, można liczyć na maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie daje reklama w mediach społecznościowych.

FAQ - Facebook Ads

Co to jest Facebook Ads?

Facebook Ads to system reklamowy dostępny na jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych. Umożliwia tworzenie płatnych kampani również na Instagramie lub Messengerze. Dzięki tego typu kampaniom masz szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców na każdym etapie lejka sprzedażowego.

Jak działa Facebook Ads?

Dzięki kampaniom Facebook Ads możesz dotrzeć do wielu osób i przekonać ich do zakupu Twoich produktów lub usług. Reklama wyświetla się użytkownikom na różnych etapach procesu zakupowego a właściwa konfiguracja umożliwia dotarcie nie tylko do nowych klientów, ale też tych stałych. Jest to możliwe dzięki temu, że Facebook gromadzi bardzo dużą ilość danych o użytkownikach. Następnie system umieszcza reklamy w treściach, które przeglądają użytkownicy.

Ile kosztuje reklama na Facebooku?

Podczas tworzenia płatnych kampani na Facebooku, Ty sam ustalasz ich budżet. Cena reklamy na Facebooku zależy od aukcji reklamowej, na którą wpływają takie czynniki jak: kwota, jaką jesteś w stanie zapłacić za reklamę, wyświetlenia reklamy osobom, które najprawdopodobniej dokonają konwersji, czy jakość reklamy.

Jak stworzyć skuteczną kampanię na Facebooku?

Pracę nad tworzeniem kampanii na Facebooku można podzielić na kilka etapów. W pierwszym etapie określasz cel reklamy, drugi etap to targetowanie grupy odbiorców poprzez ustalenie takich danych jak: wiek, płeć, zainteresowania. Na tym etapie ustalasz też miejsce i czas wyświetlania reklam. Trzecim etapem tworzenia skutecznej kampanii na Facebooku jest stworzenie treści reklamy i wybór odpowiedniego formatu.

Czy warto płacić za reklamy na Facebooku?

Odpowiedź jest prosta: warto. Dzięki płatnym kampaniom na Facebooku masz szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, którzy korzystają z tej platformy, szybkie tempo działań reklamowych, zyskujesz wiele możliwości targetowania reklam, budujesz świadomość marki i generujesz ruch na swojej stronie.

Oceń tekst
Średnia ocen 5/5 | Liczba ocen: 13

  Wysyłanie

  That’s right,
  Let’s talk!

  Porozmawiajmy o tym, jak możesz zwiększyć sprzedaż w swoim biznesie dzięki efektywnym kampaniom reklamowym.

  • I Wypełnij formularz kontaktowy.
  • II Nasz Specjalista ADS skontaktuje się telefonicznie i ustali dogodny termin konsultacji.
  • III Na bezpłatnej konsultacji przedstawiamy wyniki naszej analizy.
  • IV Po konsultacji otrzymasz podsumowanie oraz wskazówki, jak efektywnie reklamować swój biznes w sieci.

  Dziękujemy za kontakt.

  Pozycjonujemy biznesy od 2007 roku. Pozwól, że zrobimy to za Ciebie!

  Wrócimy z odpowiedzią w ciągu 72 godzin. Sprawdź swoją skrzynkę e-mailową, aby uzyskać więcej informacji.


  Rozpocznij

  od bezpłatnej
  konsultacji SEO

  Zainwestuj w szczegółową konsultację SEO i dowiedz się więcej na temat wydajności Twojego sklepu internetowego. Przeprowadzimy dla Ciebie kompleksową analizę, dzięki której uzyskasz jasny obraz tego, co należy poprawić.

  • I Nasz ekspert SEO skontaktuje się z Tobą telefonicznie.
  • II Umówimy się na bezpłatną konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.
  • III SEO konsultant przeprowadzi audyt Twojej witryny i przedstawi Ci strategiczne rekomendacje, dzięki którym poprawisz wydajność swojego sklepu internetowego.
  • IV Otrzymasz szczegółowy raport SEO biorący pod uwagę szereg ważnych czynników rankingowych Google.

   Chcesz poznać
   ofertę?
   Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku minut! Jesteśmy dostępni w dni robocze w godzinach 9-15.
   Niestety aktualnie nasz konsultant nie jest dostępny. Skontaktujemy się z Tobą w godzinach otwarcia biura.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu telefonicznego przedstawienia mi oferty firmy iCEA. Więcej w Polityce prywatności.
   Wysyłanie
   Masz pytania? Kliknij i skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez czat!
   Rozpocznij chat
   Zamów rozmowę