SKUTECZNA AGENCJA SEO
E-COMMERCE 360

Audyt oraz badania UX

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom Twoich klientów

Nasza oferta audytu oraz badań UX to rozwiązanie dla osób poszukujących kompleksowych usług z zakresu marketingu internetowego.

Szeroko zakrojona analiza domeny pod kątem doświadczeń użytkownika, pozwala na uzyskanie odpowiednich informacji na temat użyteczności serwisu oraz odczuć osób, które go odwiedzają. Dzięki tym niezwykle cennym informacjom, możliwe staje się doskonałe dopasowanie witryny do potrzeb klientów końcowych, a tym samym poprawa konwersji oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Autor: Max Kapitańczyk

UX Researcher, a wcześniej jeden z team leaderów działu SEO w Grupie iCEA. W swojej pracy szczególny nacisk kładzie na zrozumienie potrzeb oraz bolączek użytkowników.

Specjalizuje się w optymalizacji witryn pod kątem UX, opiniowaniu interfejsów ale ma również doświadczenie programistyczne w językach skryptowych, co pozwala mu dopasować rozwiązania do uwarunkowań technologicznych. Na co dzień prowadzi moderowane badania jakościowe i analizuje oraz dopasowuje strony naszych klientów do oczekiwań użytkowników końcowych. Miłośnik literatury wojennej i wielki fan włoskiej kuchni.

Nieska konwersja?

Negatywne opinie o witrynie?

Porzucone koszyki??

Zadbaj o UX swojej strony!

UX, czyli User Experience?

użyteczność

(funckjonalność, ergonomiczność, łatwość w obsłudze / łatwość osiągnięcia celu, brak frustracji użytkownika)

atrakcyjność

(miły wygląd, pożądanie przez klientów)

dostarczanie pozytywnych emocji

(produkty wzbudzające uśmiech na twarzy w trakcie użytkowania)

Co wchodzi w skład usługi UX?

W skład oferowanych przez nas usług UX wchodzi: audyt oraz badanie.

Są to dwa w pełni niezależne działania, będące doskonałym rozwiązaniem dla firm, którym zależy na dopasowaniu oferty do oczekiwań odbiorców. Zarówno audyt jak i badanie UX pozwalają na odkrycie przyczyn niepożądanych zachowań użytkowników, niskiej konwersji, a tym samym – niesatysfakcjonującej sprzedaży. Usługi te można łączyć, do czego zachęcamy, ale audyt i badanie to niezależne od siebie analizy, uzupełniające się wzajemnie, ale skupiające się na innych aspektach i owocujące innymi wnioskami.

Audyt UX

 • Prowadzony przez specjalistę ds. UX,
 • Wnioski generuje analityk,
 • Audyt UX wieńczy raport z analizy oraz lista rekomendowanych zmian.

Etapy audytu UX:

 1. Analiza serwisu za pomocą Google Analitics oraz Hotjara/Yandexa
 2. Analiza stron konkurencji
 3. Analiza heurystyczna serwisu
 4. Analiza treści publikowanych na stronie
 5. Wędrówka poznawcza

Etapy audytu UX:

 1. Analiza serwisu za pomocą Google Analitics oraz Hotjara/Yandexa
 2. Analiza stron konkurencji
 3. Analiza heurystyczna serwisu
 4. Analiza treści publikowanych na stronie
 5. Wędrówka poznawcza

Audyt UX

 • Prowadzony przez specjalistę ds. UX,
 • Wnioski generuje analityk,
 • Audyt UX wieńczy raport z analizy oraz lista rekomendowanych zmian.

Audyt czy badanie UX?

Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między audytem a badaniem UX? Celem obu usług jest poprawa wrażeń użytkowników odwiedzających daną stronę WWW, co przekłada się na wyższą konwersję, a nawet sprzedaż. Różnice leżą głównie w zakresie prowadzonych analiz. Audyt bazuje na pracy specjalisty UX, który dokładnie sprawdza daną stronę pod kątem nawigacji, treści oraz architektury. Badanie UX skupia się z kolei na doświadczeniach użytkowników, którzy są rekrutowani do udziału w badaniach według skrupulatnie dobranych kryteriów.

Podczas audytu UX

nasz specjalista, korzystając z zaawansowanych narzędzi, przeprowadza:

analizę heurystyczną: polega na analizie interfejsu z uwzględnieniem ustalonych zasad (heurystyk) dotyczących projektowania strony. W trakcie audytu korzystamy z 10 heurystyk Nielsena i Molicha,

wędrówkę poznawczą: polega na analizie strony WWW lub e-sklepu z punktu widzenia potencjalnych zachowań użytkownika,

analizę konkurencji, która pozwala na porównanie i dopracowanie domeny klienta pod kątem UX względem stron konkurencji.

analizę danych systemowych i map ciepła (GA + Hotjar).

Podczas badania UX

Podczas badania UX specjalista tworzy plan badawczy, który następnie realizowany jest przez osoby biorące udział w badaniu. Warto podkreślić tu, wspomniane już wcześniej, elementarne składowe tego procesu, do których zaliczyć należy:

wybranie metody badania oraz przygotowanie odpowiedniego scenariusza,

wybranie uczestników, którzy znajdują się w grupie odbiorców docelowych dla konkretnej strony WWW lub e-commerce,

opracowanie wyników i wyciągnięcie skonkretyzowanych wniosków dotyczących użyteczności oraz funkcjonalności badanej domeny.

Korzyści płynące z oferty UX

Dopracowanie domeny pod kątem użyteczności dla klienta oraz funkcjonalności

Dopracowanie domeny pod kątem użyteczności dla klienta oraz funkcjonalności

Dopracowanie domeny pod kątem użyteczności dla klienta oraz funkcjonalności

FAQ

Badanie UX jest bardziej złożonym procesem od audytu UX. Wymaga wybrania metody badania, przygotowania scenariusza oraz przeprowadzenia rekrutacji uczestników, którzy odpowiadaliby ściśle określonym kryteriom. Wszystkie te etapy, a także samo przeprowadzenie badania, zajmują o wiele więcej czasu niż przeprowadzenie audytu UX.
Podczas badania UX warto korzystać z informacji pozyskanych podczas audytu UX, między innymi z danych pozyskanych za pomocą Google Analytics oraz Hotjara/Yandexa. Ważne są również informacje z analizy konkurencji czy treści, dlatego też zaleca się wykonanie audytu UX w pierwszej kolejności, a później badania UX.
Sam audyt czy badanie UX nie gwarantują podniesienia skuteczności strony. Wszystko zależy od tego, czy klient zdecyduje się na wdrożenie rekomendowanych zmian, zaleconych na podstawie uzyskanych podczas badań i audytu informacji na temat użyteczności strony.
Poza profesjonalnym audytem i badaniem UX warto przeprowadzić kompleksowy audyt SEO domeny, a w przypadku sklepów online dodatkowo audyt e-commerce. Bardzo ważną kwestią jest również dogłębna analiza konkurencji, aby wiedzieć, jakie działania z zakresu marketingu internetowego wykorzystują inne firmy z branży. Informacje pozyskane w tych audytach pozwolą na dopracowanie strony pod kątem UX, sprzedażowym oraz SEO i na jej lepsze wypozycjonowanie w wyszukiwarce oraz zainteresowanie większej liczby odbiorców.